Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τις εργαζόμενες στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2022, με την υπ΄ αριθμ. 249 ομόφωνη Απόφασή του εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα αναφορικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:
«Εξ αφορμής του θέματος της ακύρωσης, από το ΣΤΕ της μοριοδότησης των ήδη εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για το 50% των θέσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, αναλογιζόμενο το μείζον πρόβλημα που θα προκύψει από τη μη υλοποίηση της μονιμοποίησης των εργαζομένων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς τις εργαζόμενες του εν λόγω προγράμματος.
Πρόκειται για επαγγελματίες με εμπειρία και σχέση σταθερή και ουσιαστική με τους ωφελούμενους, οι οποίες ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης κράτησαν ζωντανό το κύτταρο της κοινωνίας μας.
Παράλληλα, η απομάκρυνσή τους από την κοινωνική μέριμνα του Δήμου θα ζημιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Είναι κατάφωρα άδικο, οι ως άνω εργαζόμενες να βρίσκονται ένα βήμα πριν τη μονιμοποίησή τους, αφού είχαν ήδη βγει τα οριστικά αποτελέσματα και μετά την απόφαση του ΣΤΕ να μένουν εκτός, ενώ με νομοθετική ρύθμιση θα μπορεί να δοθεί λύση στο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, που προκύπτει.
Πρόσθετα, αποφασίζει ομοφώνως, την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος στην ΚΕΔ και ζητά από τον Πρόεδρό της την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών προς κάθε αρμόδια πολιτική αρχή».

Τα σχόλια είναι κλειστά.