Ορισμός νέων Αντιδημάρχων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας: Με απόφαση του Δημάρχου Μ. Φραγκάκη

Πέντε νέοι αντιδήμαρχοι με διάρκεια θητείας έως τις 31/12/2023, ορίστηκαν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, με σχετική απόφαση του Δημάρχου κ. Εμμανουήλ Φραγκάκη, αφού η θητεία των προηγούμενων Αντιδημάρχων έληξε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87 / 2023 απόφαση Δημάρχου, καθήκοντα Αντιδημάρχου αναλαμβάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι: α) Αραβιάκης Κωνσταντίνος β) Δρακάκης Ιωάννης, γ) Μερκουλίδης Γεώργιος, δ) Μουρτζάκης Μιχαήλ, ε) Χατζάκη – Φραγκάκη Ευαγγελία οι οποίοι αναλαμβάνουν τις εξής αρμοδιότητες:

ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών &Τεχνικών Υπηρεσιών
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Πολεοδομικών Θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας
ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος Πρασίνου & Οδοποιίας
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Αντιδήμαρχος Άρδευσης &Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΧΑΤΖΑΚΗ-ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής

Τα σχόλια είναι κλειστά.