Παρουσίαση της Εθνικής Πλατφόρμας της Σύμβασης Macolin σε διεθνές webinar των ΔΟΕ – INTERPOL από τον Γ. Μαυρωτά.

Τη δομή, τη λειτουργία και τα πρώτα βήματα της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) παρουσίασε σήμερα o γ.γ.Α και Πρόεδρος της Εθνικής Πλατφόρμας Γιώργος Μαυρωτάς σε διεθνές webinar με θέμα την καταπολέμηση της χειραγώγησης στον αθλητισμό, το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και την INTERPOL, όπου η Ελλάδα προσκλήθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη συγκρότηση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) που απορρέει από την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβαση Macolin.

Ο κ. Μαυρωτάς παρουσίασε στους συμμετέχοντες το σύστημα διαχείρισης και αξιολόγησης των αναφορών που λαμβάνει η Ε.Π.ΑΘΛ.Α., ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στο ευρύ πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και των λοιπών φορέων που συμμετέχουν στο στενό πυρήνα της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), τον Αθλητικό Εισαγγελέα και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάπτυξη συνεργειών με φορείς του αθλητισμού με σκοπό την από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την καταπολέμηση της χειραγώγησης στον αθλητισμό.

Ο γγΑ αναφέρθηκε επίσης και στην ιστοσελίδα της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. καθώς και στην πλατφόρμα υποβολής αναφορών για περιστατικά χειραγώγησης στον αθλητισμό οι οποίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Το διεθνές webinar συντόνισαν οι κκ Dieter Braekeveld, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της INTERPOL και Friedrich Martens, Επικεφαλής του Ολυμπιακού Κινήματος για την καταπολέμηση της χειραγώγησης στον αθλητισμό της ΔΟΕ ενώ συμμετέχουν σε αυτό ο Υπεύθυνος της Δ.Ο.Ε. για τις σχέσεις με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές Ευάγγελος Αλεξανδράκης, η Υπεύθυνη της Διεθνούς Συνεργασίας κατά της Διαφθοράς στον Αθλητισμό (IPACS) Κωνσταντίνα Ωρολογοπούλου, ο Αξιωματούχος της INTERPOL Claudio Marinelli, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) Ronan O’ Laoire, εκπρόσωποι του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Ουκρανίας, της Σλοβενίας και της Βουλγαρίας, εμπειρογνώμονες των Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών της FIBA και της UEFA καθώς και μέλη των φορέων που συμμετέχουν στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Οι εργασίες της τηλεδιάσκεψης ολοκληρώνονται αύριο Πέμπτη 8 Απριλίου με παρουσιάσεις υποθέσεων επιτυχούς διερεύνησης περιστατικών χειραγώγησης στον αθλητισμό από εισηγητές της INTERPOL και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.