Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προκλήσεων και των προοπτικών του Σχεδίου: «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης»

Απολογιστικό χαρακτήρα είχε το συνέδριο-παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προκλήσεων και των προοπτικών του Σχεδίου: «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης», που διοργάνωσε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ως Εθνικός Συντονιστής, τη Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00-21:00, στον Ιστιοπλοϊκό, στην Ακτή Μικρολίμανου, στον Πειραιά.

Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία πολιτικών, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητών, εκπροσώπων αλιευτικών φορέων, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων.

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις αναφορικά με το έργο, το αντικείμενό του, τους στόχους και τα αποτελέσματά του Σχεδίου, καθώς και το εταιρικό σχήμα. Παράλληλα, έγιναν παρουσιάσεις αναφορικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης όπως αυτές διαπιστώθηκαν στις περιοχές παρέμβασης του Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας, μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, παρουσιάστηκε η δυναμική των δικτυών για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, καθώς και όλες οι καλές πρακτικές στον εν λόγω τομέα. Στόχος της ενότητας ήταν να αποτυπωθεί η αξία των δικτύων στην τοπική ανάπτυξη, καθώς και να διερευνηθούν περαιτέρω προοπτικές και στρατηγικές της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του στο Press Office Online (poo.gr) στο πλαίσιο της εκδήλωσης o Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου CLLD/ LEADER, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Καβάλας κ. Μιχάλης Σκορδάς είπε μεταξύ άλλων: «η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάει για Γαλάζια Ανάπτυξη. Όλες αυτές οι στρατηγικές θέλουν να αλλάξουν συμπεριφορές με περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η χώρα μας πάντα έδειχνε ότι στην κρίση βγαίνει νικήτρια. Μπορούμε λοιπόν μέσα από την συνεργασία και την δικτύωση που είναι το πρώτο ζητούμενο της σύμπραξης των Αναπτυξιακών εταιριών να βελτιώσουμε τις προσεγγίσεις ανάπτυξης που επαγγελόμαστε. Οι Αναπτυξιακές εταιρίες είναι οι μηχανισμοί των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να διεκδικήσουν την αναπτυξιακή τους προοπτική. Όσο λοιπόν περισσότερο συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία, τόσο αυξάνει και η πιθανότητα μιας πετυχημένης πορείας και ενός επιτυχημένου αποτελέσματος».

Από την πλευρά της η κ. Χριστίνα Καλαθά, Υπεύθυνη Έργου, Συντονίστρια Προγράμματος CLLD/ LEADER στο δίκτυο νήσων Αττικής ανέφερε τα εξής: «Στο έργο ‘’Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης’’ συμμετείχαν εταιρίες από την Ελλάδα και στόχος του ήταν να διερευνηθεί η δυναμική των περιοχών προκειμένου να λειτουργήσουν οι ίδιες οι εταιρίες ως θερμοκοιτίδες για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και άλλων αναγκών στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Σκοπός μας ήταν να δούμε την κοινή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Τα παραδοτέα μας αφορούν σε στρατηγικές και επιχειρηματικές μελέτες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αξιολόγηση για το έξυπνο λιμάνι του μέλλοντος και τις δυνατότητες που δημιουργούνται βάση των χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο στο LEADER όσο και σε άλλα προγράμματα που η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα έχει προβλέψει».

Το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης», αποτελεί διακρατικό σχέδιο συνεργασίας το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4/ Μέτρο 8.4.3. του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και αφορά στη συνεργασία επτά (7) ευρωπαϊκών παράκτιων ΟΤΔ Αλιείας για τη δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι παρακάτω ομιλητές ανέλυσαν τα εξής θέματα:

Α ενότητα: Το έργο, ενέργειες και δράσεις. Προοπτικές Γαλάζιας Ανάπτυξης Περιοχών Δικτύου Θερμοκοιτίδας

Το Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης: Παρουσίαση έργου, εταιρικό σχήμα, αντικείμενο, στόχοι και αποτελέσματα ομιλήτρια κα Χριστίνα Καλαθά, Υπεύθυνη Έργου, Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER.

Πολιτικές για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, ομιλητής κ. Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Διευθυντής ΠΜΣ “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Ίδρυσης και Λειτουργίας του “Δικτύου Θερμοκοιτίδων

Γαλάζιας Ανάπτυξης”, ομιλητές κ. Δημήτριος Ιεραπετρίτης, Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος έργου και κα. Θεώνη Καρλέση, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα παραθαλάσσια και θαλάσσια οικοσυστήματα

στις έξι συμμετέχουσες περιοχές στο ΣΔΣ, ομιλητές κ. Δημήτριος Μπανούσης, Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Πολιτικής και κ. Νικόλαος Ψημμένος, Σύμβουλος περιβάλλοντος, MSC συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Το Έξυπνο Λιμάνι του Μέλλοντος: Εκτίμηση και αποτίμηση των ωφελειών στους λιμένες

των περιοχών των ΟΤΔΑ, ομιλητής κ. Γιάννης Παναρέτου, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Msc Συστημάτων Πληροφορικής.

Β΄ Ενότητα: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Η δυναμική των δικτύων για την Γαλάζια Ανάπτυξη. Καλές πρακτικές.

Συνεργασίες δημιουργίας Θερμοκοιτίδων και η αξία των Δικτύων στην στρατηγική της

τοπικής ανάπτυξης, ομιλητής κ. Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

Στρατηγική και προοπτικές για τη Γαλάζια Ανάπτυξη Δήμου Πειραιά, ομιλήτρια

κα Θεώνη Παντελή, Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Τμήμα Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας Δήμου Πειραιά.

Σύντομος σχολιασμός επί των προκλήσεων, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών

του έργου, ομιλητής κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος, Εμπειρογνώμονας και εκπρόσωποι των ΟΤΔ Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Μεσσηνίας Πάρνωνα και Δικτύου Νήσων Αττικής.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ίνα Ταράντου.

Η εκδήλωση έκλεισε με παρεμβάσεις, ερωτήσεις και συζήτηση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.