Παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός 2024 -2028 για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Παρουσιάστηκε σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο στρατηγικός σχεδιασμός για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της περιόδου 2024 -2028 μετά τη συζήτηση και την έγκριση που προηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες και οι στόχοι του σχεδιασμού από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης Νίκο Ραπτάκη και αναλύθηκαν οι άξονες και οι τομείς παρέμβασης και δράσης για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από την Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χρύσα Δασκαλάκη.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, «συζητήθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός και υπήρξε ανταλλαγή προτάσεων, εμπειριών και πρακτικών, ανάμεσα σε όλα τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Αυτό που τονίσαμε ήταν η ανάγκη να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός στο υψηλότερο επίπεδο, με επίκεντρο τον άνθρωπο και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος. Επισημάνθηκε ακόμα πως είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί με τρόπο έξυπνο και γρήγορο, ώστε να αποφύγουμε – όσο είναι εφικτό – κωλυσιεργίες και δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν με τέτοιο τρόπο σε δράσεις ώστε να έχουμε αποτελεσματική αξιοποίηση για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών».

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2024-2028 είναι συνεκτικός και ευέλικτος ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοστικός στις εξελίξεις και στις νέες προκλήσεις. Αποτελείται από τέσσερις άξονες με τέσσερα μέτρα ανά άξονα και στηρίζει είκοσι τέσσερις ειδικούς στόχους.
Μέσα από το σχεδιασμό, επιδιώκεται περαιτέρω η μείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της πρόσβασης σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες με τη δημιουργία ενός κατάλληλου υπόβαθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε συνθήκες μεγάλων αλλαγών και απρόβλεπτων εξελίξεων. Προωθείται – μεταξύ άλλων – η αναβάθμιση της διοίκησης και η αυξημένη ποιοτική συμμετοχή των πολιτών στις αναπτυξιακές διαδικασίες. Αναβαθμίζεται η δημόσια διοίκηση και ενισχύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στηρίζεται η ανάπτυξη και εδραίωση δικτύων και ομάδων των τοπικών κοινωνιών, ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.