Πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ

Πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ

Όπως έκανε γνωστό, ο Δρ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης Αναπληρωτής Καθηγητής –
πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πιστοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2022 από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Hellenic Authority for Higher
Education).

Η έκθεση πιστοποίησης αποδίδει στο Τμήμα το χαρακτηρισμό «Άριστα», δηλαδή «πλήρη
συμμόρφωση» με τα διεθνή standards, σε 6 κατηγορίες της πιστοποίησης ανάμεσα στις
οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής
Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, και η φοιτητο κεντρική προσέγγιση στη
μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση
Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με διάρκεια
ισχύος τεσσάρων ετών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.