Ποινές σωματείων και παραγόντων στο Κύπελλο Ρεθύμνου

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ επέβαλλε τις παρακάτω ποινές σε σωματεία και παράγοντες.
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε. (Ά Φάση)
Στο σωματείο ΠΑΟ ΑΛΦΑΣ για παράβαση του άρθρου 17 παραγ. 2 {αδυναμία συμμετοχής ομάδος σε αγώνα) ήτοι παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου (λιγότερο από εννέα) ποδ/στές για την έναρξη του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας} σε συνδυασμό και με το άρθρο 21 παραγ. 3 του ΚΑΠ (Μη τέλεση αγώνα με υπαιτιότητα:
Α) Την κατακύρωση του αγώνα υπέρ του Σωματείου ΑΡΚΑΔΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ.
Β) Με βαθμούς (τρεις) και τέρματα 3-0.
Γ) Χρηματική ποινή εκατό πενήντα «150,00» Ευρώ.
Δ) Καταβολή κάθε άλλης προβλεπόμενης σχετικής δαπάνης.
(ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΡΚΑΔΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ – ΠΑΟ ΑΛΦΑΣ της 14-9-2019).

Τα σχόλια είναι κλειστά.