Πόσοι και ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας

Τι δείχνει το μήτρωο της ΑΑΔΕ

Πόσοι και ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας

Τα πάνω κάτω στους υφιστάμενους ιδιοκτήτες αλλά και τους μελλοντικούς αγοραστές ακινήτων φέρνουν οι αλλαγές της κυβέρνησης όσον αφορά στις αγοραπωλησίες αλλά και τις εκμισθώσεις βραχυχρόνιας διαμονής.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν 107.719 ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν καταχωρισμένα ακίνητα στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμοστούν αυστηροί κόφτες σε ένα κλάδο που επηρεάζει με τα θετικά και τα αρνητικά του όχι μόνο τον τουρισμό αλλά και την αγορά ακινήτων και τα νοικοκυριά που αναζητούν φθηνή στέγη και δεν τα καταφέρνουν.

Καθυστέρηση στις αποφάσεις

Τελευταία φορά που είχε ψηφιστεί νομοσχέδιο που είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές και περιορισμούς στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα χρησιμοποιούν για βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου AirBNB) ήταν πριν από περίπου οκτώ χρόνια. Όμως δεν εφαρμόστηκαν, γιατί πολύ απλά κανένας αρμόδιος υπουργός δεν προχώρησε από το 2017 έως σήμερα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων που θα υλοποιούσαν όσα προέβλεπε ο τελευταίος νόμος.

Τώρα, η παρούσα κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση μία σειρά από μέτρα τα οποία και περιορισμούς θέτουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εκμισθώνουν για βραχυχρόνια μίσθωση αλλά και επιβαρύνσεις σε όσους τα χρησιμοποιούν για ολιγοήμερη διαμονή καθώς για πρώτη φορά θα επιβληθεί φόρος διαμονής 1,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση που θα επιβαρύνει τον πελάτη ακόμη και σε όσους εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα διαθέτουν προς μίσθωση έως 2 κατοικίες.

Η διάρκεια μίσθωσης

Επίσης, τροποποιείται ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πλέον ορίζεται ως η μίσθωση ή υπεκμίσθωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών ανά έτος, ακινήτου που είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Παράλληλα, δημιουργείται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ειδικά για Βραχυχρόνια Μίσθωση. Όλα τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ.

Υποχρέωση

Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση/υπεκμίσθωση για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση οι ιδιώτες που αναρτούν προς μίσθωση (ή υπεκμίσθωση) τρία ή περισσότερα ακίνητα σε ψηφιακή πλατφόρμα, θα καθίστανται επιχειρήσεις (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και θα υποχρεούνται σε έναρξη όπως υποχρεούνται ήδη τα νομικά πρόσωπα που ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα, (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο).

Οι ιδιοκτήτες και τα ακίνητα

Σημειώνεται ότι στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα). Από αυτά 27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα 141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα. Από αυτά έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα (92,7% των φυσικών προσώπων). Τρία ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.

Συνεπώς, συνολικά θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων), εκτός εάν επιλέξουν μέρος αυτών να τα μετατρέψουν σε μακροχρόνια μίσθωση. Σημειώνεται ότι 4.100 φυσικά πρόσωπα έχουν ακριβώς τρία ακίνητα (και επιπλέον 1.687 φυσικά πρόσωπα έχουν τέσσερα ακίνητα).

Τα σχόλια είναι κλειστά.