Πρόταση του Δήμου Πλατανιά:Απόδοση στους Δήμους ποσοστό του Τέλους Ανθεκτικότητας (Φόρος Διανυκτέρευσης)

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γ. Μαλανδράκης, με αφορμή την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το φορολογικό νομοσχέδιο, επανάφερε με επιστολή του στα αρμόδια υπουργεία και φορείς, την πρόταση που είχε καταθέσει από το 2019, σχετικά με το φόρο Διαμονής ( μετονομαζόμενο σε Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση), να γίνεται απόδοση μέρους του, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας.
Όπως διαπιστώνεται στο νέο φορολογικό σχέδιο μετατρέπεται ο παραπάνω Φόρος Διαμονής σε Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, και υπερδιπλασιάζεται στις περισσότερες κατηγορίες.
Η πρότασή του Δήμου Πλατανιά έγκειται στο υπό ψήφιση τέλος ανθεκτικότητας, το 60% να αποδίδεται στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της χώρας σε ετήσια βάση, με δεδομένο ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του τομέα του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο (καθαριότητα, συντήρηση υποδομών, κατασκευή ανθεκτικών έργων, τουριστική προβολή, εφαρμογές λογισμικού για προβολή, κλπ) ενώ ταυτόχρονα είναι οι Δήμοι που δέχονται την «όχληση» από τις δραστηριότητες του. Παράλληλα από το παραπάνω ποσοστό, το 20% να αποδίδεται οριζόντια σε όλους του Δήμους της Χώρας.
Το εν λόγω τέλος, θα αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Δημοτικού προϋπολογισμού με τίτλο «Τέλος Τουρισμού» και θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης υπογράμμισε στην επίσημη επιστολή που απεστάλη στα αρμόδια Υπουργεία ότι «…θεωρούμε δίκαιο και αναγκαίο μέρος του Τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση να προορίζεται στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, αποσκοπώντας να καλύψει την αντιμετώπιση δαπανών για τουριστικές υπηρεσίες ή έργα στην περιοχή του κάθε Δήμου που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της αλλά κυρίως θα προορίζεται παραλληλα και σε ανθεκτικά έργα και υποδομές θωράκισης από τις φυσικές καταστροφές.»

Τα σχόλια είναι κλειστά.