Ρέθυμνο:Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση από ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

ΟΤΔ / ΕΦ : ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΤΟΠΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER – ΜΕΤΡΟ 19

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με το περιεχόμενο της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, Βιοτεχνίες-Εμπόριο)
Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι ανοικτό για την υποβολή προτάσεων έως στις 7 Ιουνίου (και ώρα 15:00)
Ο σύνδεσμος για την συνάντηση (μέσω Zoom) είναι :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZErce6vpz8sG9yk4OeIkxJKDD9C2zCp30Cu
Για την συμμετοχή στην εκδήλωση θα απαιτηθεί εγγραφή (registration) η οποία είναι ουσιαστικά η συμπλήρωση ενός πολύ σύντομου ερωτηματολογίου το οποίο θα εμφανιστεί μόλις πατηθεί ο παραπάνω σύνδεσμος.
Στη συνέχεια θα αποσταλεί στο email, που θα δηλώσει στο ερωτηματολόγιο ο ενδιαφερόμενος, ένας νέος σύνδεσμος για την είσοδο στη συνάντηση.
ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πρόσκληση από :
• Την Ιστοσελίδα : www.akomm.gr
• Το Facebook: akommpsiloritis

Τα σχόλια είναι κλειστά.