Ρέθυμνο:Δημοπρατείται άμεσα η κατασκευή της νέας Γέφυρας Σταυρωμένου

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.850.000 Ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και η δημοπράτηση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου της ανακατασκευής της γέφυρας Σταυρωμένου.

Το έργο αφορά την κατασκευή της νέας Γέφυρας Σταυρωμένου επί της ΠΕΟ Ηρακλείου – Ρεθύμνου με σκοπό την οριστική λύση και την αποτροπή της επανάληψης των καταστροφών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020.

Η συγκεκριμένη εργολαβία περιλαμβάνει καθαίρεση της παλιάς γέφυρας, η οποία αποτελείται κατά το ήμισυ από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή νέας προεντεταμένης γέφυρας 30 μέτρων. Σε όλο το μήκος της χάραξης θα γίνει επανακατασκευή του οδοστρώματος και θα καθαιρεθεί υφιστάμενο τοιχίο του δρόμου. Στη θέση του θα κατασκευασθεί νέο ώστε να διαμορφωθούν πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους, ενώ θα γίνουν και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, στην κοίτη του ποταμού Αρκαδιώτη προβλέπεται τοπική διεύρυνση της αρχικής κοίτης σε μήκος περίπου 130 μέτρων, επένδυση των νέων πρανών της κοίτης με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια και εφαρμογή τραπεζοειδούς διατομής και επένδυση του πυθμένα στη θέσης της γέφυρας και 10μέτρα ανάντι κατάντι αυτής με στρώμνες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.