Ρέθυμνο:Δράση από το Δήμο και την Πυροσβεστική σε μαθητές του 2ου Γυμνασίου

Ενημέρωση των μαθητών και βιωματική άσκηση προστασίας τους σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής, υλοποίησαν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, στη σχολική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.
Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να λάβουν σημαντικές πληροφορίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, όπως είναι ο σεισμός και η πυρκαγιά, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα από το Δήμο και την Πυροσβεστική αλλά και από το ευρωπαϊκό έργο τεχνολογικά εργαλεία και υποδομές, από τον κ. Μυριοκεφαλιτάκη Β., υπεύθυνο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «TransCPEarlyWarning» στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης, τον κ. Ποθητό Β. , αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δ. Ρ. και τον κ. Αναγνώστου Τ. , Αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον, συμμετείχαν σε δια ζώσης άσκηση μέσα στη σχολική αίθουσα, προκειμένου να αποκτήσουν μια στοιχειώδη εμπειρία της αμεσότητας και του συντονισμού που απαιτεί η διαχείριση τέτοιων ακραίων συνθηκών.
Η δράση έτυχε θερμή αποδοχής από τους/τις συμμετέχοντες-ουσες μαθητές και μαθήτριες που έδειξαν υψηλό ενδιαφέρον τόσο για το θεωρητικό μέρος της όσο και για το πρακτικό. Η επιτυχία της εντούτοις οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην άψογη συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνης με τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου κ. Βροντάκη Μαγδαληνή και τους/τις Εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν τη διοργάνωση και επιτέλεσή της. Το Τμήμα Πολιτικής Δ.Ρ και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Σκορδίλης τις /τους ευχαριστεί θερμά.
Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι η παρουσίαση και ενημέρωση των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Interreg-Adrion» που εκπονεί ο Δήμος Ρεθύμνου και στο οποίο εντάσσεται το έργο TransCPEarlyWarning που έχει ως στόχο το συντονισμό και τη συνεργασία των εθνικών φορέων Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Αδριατικής Ιονίου. Για την επίτευξη του στόχου το πρόγραμμα εφαρμόζει μία Καινοτόμο Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης για την υποστήριξη της Δικτύωσης Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή ADRION, ένα Διεθνές Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, και μια Στρατηγική Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, συνοδευόμενη από σχετικό Σχέδιο Δράσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.