Ρέθυμνο:Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (K.E.KA.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) & την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης)η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-49 (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) έτους 2022, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΦΕΚ 2280/Β/10-5-2022 και ΦΕΚ 2378/Β/16-5-2022).

Τα σεμινάρια αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Προληπτικά Μέτρα και Προστασία για το COVID 19 , Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
2. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
3. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ , 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
4. Αγγλικά Τουριστική Ορολογία, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
5. Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
6. Γαλλικά Τουριστική Ορολογία, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου)
7. Social Media & Internet Marketing

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στις πιστοποιημένες δομές του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης σε κατάλληλες διαμορφωμένες αίθουσες, ώστε να τηρούνται τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΥ.

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους ή οι εργαζόμενοι του τουριστικού τομέα που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία και να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση.
Δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του προγράμματος η συμμετοχή των βραχυχρόνια καταρτιζομένων στο πρόγραμμα με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προγράμματος δεν επηρεάζει το καθεστώς ανεργίας τους.

Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος, καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας εργαζόμενου
2. Νόμιμο παραστατικό αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του εργαζόμενου.
3. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης.(https://employees.yeka.gr)
4. Αντίγραφο βεβαίωσης Ενσήμων έτους 2021 (απαιτούνται τουλάχιστον 50 ημερομίσθια) (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises)
5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων στη σελίδα που φαίνεται καθαρά ο δικαιούχος και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
6. Αποδεικτικό τίτλους σπουδών. (Σε περιπτώσεις Αλλοδαπών , απαιτείτε μετάφραση και ισοτιμία των απολυτηρίων /πτυχίων που έχουν από ξένη χώρα.)
7. Εκτύπωση Α.Μ.Κ.Α.
Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται καθημερινά από τις 08:30 -15:00 στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης), Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 Β’ όροφος τηλ: 2831040050/53/52 email: info@kekaper.gr

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στις 20/09/2022. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί από 21 Νοεμβρίου έως και 20 Δεκεμβρίου 2022.
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι 25 άτομα και θα τηρηθεί αυστηρά σειράς προτεραιότητας.
Πληροφορίες:
• Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.– Περιφέρειας Κρήτης, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Τσεκούρα Δήμητρα 2831040050/52/53.
• Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων, Περάκη Αργυρώ 2831029503

Τα σχόλια είναι κλειστά.