Ρέθυμνο:Επισκέψεις της Κινητής Μονάδας Οδοντιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης σε Δημοτι-κά Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενό-τητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020, έχει ξεκινήσει πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής σε μαθητές δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά την παραχώρηση της Κινητής Μονάδας Προληπτικής Οδοντιατρι-κής από την Περιφέρεια Κρήτης, στελεχωμένη με τον οδοντίατρο κ .Βαρούχα Νικόλαο.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα και εφαρμόζεται στο πλαίσιο των δράσεων Προληπτικής Οδοντιατρικής Φροντίδας της Περιφέρειας Κρήτης, που περιλαμβάνει Προληπτικό Οδοντιατρικό Έλεγχο και φθορίωση, καθώς και ενημέρωση των παιδιών με σκο-πό την υιοθέτηση υγιεινών πρακτικών για την καλή στοματική τους υγεία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπήρξε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκ-παίδευση Ρεθύμνου για την παροχή πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση των σχολείων, που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα.

Η Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής έχει επισκεφθεί έως τώρα τα παρακά-τω σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου: Αγίου Μάμα, Λιβαδίων, Ζωνιανών, Κάλυβου, Αξού και Απλαδιανών.

Τις δύο επόμενες εβδομάδες από Δευτέρα 17 έως και Τρίτη 25 Φεβρουαρίου θα επι-σκεφθεί τα δημοτικά σχολεία Αγίου Νικολάου, Άδελε, Σταυρωμένου και Τσεσμέ του Δήμου Ρεθύμνης.
Οι επισκέψεις στη συνέχεια θα συμπεριλάβουν σχολεία των Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.