Ρέθυμνο:Επίσκεψη κας Κουτσαλεδάκη Ειρήνη στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, η Πρόεδρος του ΔΛΤΡ κα Κουτσαλεδάκη Ειρήνη μετέβη στην Αθήνα όπου συναντήθηκε με τους υπευθύνους της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το αντικείμενο συζήτησης ήταν η πορεία υλοποίησης της χρηματοδότησης της θωράκισης του λιμένα Ρεθύμνης με προϋπολογισμό έργου 17.500.000 € σε όλο το μήκος του προσήνεμου μόλου, από τη ρίζα του (παρκινγκ εμπορικού λιμανιού) μέχρι το ακρομόλιο. Συνοδά έργα της μεγάλης αυτής επέμβασης αποτελούν: α) Η αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών στο σύνολο της λιμενολεκάνης, προϋπολογισμού 1.200.000 € και β) η προμήθεια και αντικατάσταση όλων των πλωτών προβλητών ύψους 580.000 € . Η υλοποίηση των δύο πρώτων έργων εξελίσσεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Γενική Γραμματεία Λιμενικών Υποδομών). Σύμφωνα με την Πρόεδρο κ Ε. Κουτσαλεδάκη: «οι απαραίτητες, βάσει νομοθεσίας, διαδικασίες εξέλιξης της χρηματοδότησης του έργου προχωρούν ικανοποιητικά. Είναι πρωτεύουσας σημασίας για το Ρέθυμνο η ασφάλεια του λιμανιού και της πόλης μας χωρίς να χτίζουμε παλάτια στην άμμο αλλά δίνοντας σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης του ».
Η κα Κουτσαλεδάκη κατόπιν συναντήθηκε με στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων για το τρέχον έτος 2022. Στα προγράμματα αυτά δύναται να ενταχτούν ανάγκες βελτίωσης λιμενικών υποδομών Ρεθύμνης και συγκεκριμένα παρεμβάσεις αποκατάστασης υφιστάμενων κρηπιδωμάτων συνολικού προϋπολογισμού 291.500,00 €. Για το Δήμο Αγίου Βασιλείου οι προτάσεις χρηματοδότησης αφορούν εκτέλεση εργασιών σε α) δίκτυο υδροδότησης –ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης προϋπολογισμού έργου 138.666 € και β) εκτέλεση εργασιών στο παλιό Λιμεναρχείο προϋπολογισμού 80.000 €.
Η επισήμανση από τα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι η απορροφητικότητα που ήδη έχει παρουσιάσει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης και φτάνει το 100%, εμπνέει εμπιστοσύνη και αποτελεί σοβαρό έρεισμα για επιπλέον εντάξεις έργων του σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Πρόεδρος δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «η Υπηρεσία αν και υποστελεχωμένη ανταπεξέρχεται με περισσή συνέπεια και σχεδιασμό, διεκπεραιώνοντας στο έπακρο υποχρεώσεις που δεσμεύεται να φέρει σε πέρας. Η σχέση εμπιστοσύνης και μάλιστα με φορείς χτίζεται δοκιμαζόμενη συνεχώς » .
Έπειτα η κ Ε.Κουτσαλεδάκη συναντήθηκε με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σχετικά με προγράμματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας κτιριακών και λιμενικών εγκαταστάσεων. Ενημέρωσε τους αρμόδιους για μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Υπηρεσία του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης καθώς και για μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί και βρίσκονται στο στάδιο των εγκρίσεων.
Τέλος το σημαντικό θέμα ασφαλείας σχετικά με συστήματα έλεγχου βασιζόμενα σε διεθνείς κανόνες ασφαλείας κρατών-λιμανιών όπως η δημιουργία πύλης Σένγκεν που απασχολεί το Ρέθυμνο όπως και όλα τα λιμάνια της χώρας. Διευκρινίσθηκε ότι η υλοποίηση του διασυνοριακού ελέγχου πλοίων αναλαμβάνεται από τον κρατικό μηχανισμό.
Η κ. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη τόνισε ότι «η παρουσία μας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δηλώνει διάθεση συνεργασίας αλλά και διεκδίκησης κονδυλίων που αφορούν τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών σε όλα τα λιμάνια αρμοδιότητας μας και δεν είναι λίγα αυτά. Η ικανοποίηση από τις παραπάνω επαφές δεν σημαίνει ποτέ ότι επαναπαυόμαστε μόνο σε διαβεβαιώσεις αλλά επιμένουμε στη συνεχή μέριμνα ».

Τα σχόλια είναι κλειστά.