Ρέθυμνο:Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Αίτημα, άμεσης, έκδοσης απόφασης νέας αναστολής δεσμευτικών προθεσμιών ενεργών δράσεων ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης

Αίτημα, άμεσης, έκδοσης απόφασης νέας αναστολής δεσμευτικών προθεσμιών ενεργών δράσεων ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 υπέβαλε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης (Π.Ε.Σ.Κ.) προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό, του ίδιου Υπουργείου, κ. Γιάννη Τσακίρη.

Αναλυτικά, το αίτημα, το οποίο απέστειλε ο κ. Γεώργ. Γιακουμάκης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, έχει ως εξής:

«Όπως γνωρίζετε, κατά το αμέσως προσεχές διάστημα, λήγουν οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή δικαιολογητικών μιας σειράς δράσεων του ΕΣΠΑ, όπως, μεταξύ αυτών, οι ιδιαίτερα σημαντικές: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Δυστυχώς, όμως, οι συνεπαγόμενες σχετικές υποχρεώσεις και οι αντίστοιχες χρονικές προθεσμίες, για έναν αρκετά σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων μελών μας είναι αδύνατον να τηρηθούν, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ,όπως και των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σχετικά με το πρόβλημα αυτό, κατά την περίοδο του πρώτου “Lockdown”, χορηγήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων παράταση εκατό τριάντα δύο (132) ημερών, ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες ελέγχων ολοκλήρωσης πράξεων, καθώς και σχετικών με τα προγράμματα διαδικασιών, κάτι απολύτως απαραίτητο. Ήδη, από 24/3/2020, είχατε ανακοινώσει την αναστολή ΟΛΩΝ των δεσμευτικών προθεσμιών (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020), γεγονός το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών και δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης, ότι, δηλαδή, δεν κινδυνεύει η υλοποίηση των επενδύσεων, λόγω αδυναμιών και καθυστερήσεων, που αναπόφευκτα προκαλούν οι περιορισμοί από την Πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα στην αγορά.

Όμως, παρά την μεγέθυνση των δυσχερειών που έχει προξενήσει η συνεχιζόμενη πανδημική κρίση και παρά την απροσδιόριστη, επί του παρόντος, πανδημική κρίση και διάρκεια του δευτέρου “Lockdown”, επί του παρόντος, άγνωστη, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αντίστοιχη ενέργεια. Τα παραπάνω αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες, διότι, λόγω των εκάστοτε περιοριστικών μέτρων, δεν ευνοείται η απρόσκοπτη εξέλιξη των αναγκαίων, σχετιζόμενων με τις καθοριζόμενες στις σχετικές προσκλήσεις διαδικασίες εκ μέρους των επιχειρήσεων και διαμορφώνουν ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας στους επενδυτές που δυσχεραίνει σημαντικά την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικά για την Κρήτη, μετά και από την φετινή, πάρα πολύ δύσκολη, τουριστική σεζόν, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μελών μας, πέραν της γενικότερης ανασφάλειας, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα, λόγω της δυσχέρειας συνεργασιών με τους προμηθευτές τους (περιορισμός μετακινήσεων κλπ).

Ένα πρόσθετο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, είναι και η δυσχέρεια, μεσούσης της πανδημίας, της εκπόνησης τόσο των απαιτούμενων μελετών, όσο και έκδοσης των αντίστοιχων απαιτούμενων αδειών, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας μίας σειράς τεχνικών κλάδων (όπως, για παράδειγμα, η συνεχιζόμενη εδώ και μήνες απεργία – αποχή από διαγωνισμούς των μηχανικών, γεωτεχνικών και υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ).

Ενδεικτικό των παραπάνω είναι το γεγονός ότι τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην Κρήτη δεν έχουν συνεδριάσει για περισσότερο από 6 μήνες, κάτι που έχει ως συνεπακόλουθο τη μη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας για ένα σημαντικό πλήθος επενδυτικών σχεδίων, για τα οποία, ωστόσο, υπάρχουν αυστηρές χρονικές προθεσμίες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, διαφορετικά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απένταξης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Συνεπώς, σας ζητούμε να εκδοθεί, άμεσα, απόφαση νέας αναστολής για τις δεσμευτικές προθεσμίες όλων των ενεργών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, στο πρότυπο της αντίστοιχης απόφασης του Μαρτίου του 2020, έτσι ώστε να εδραιωθεί ένα κλίμα ασφάλειας στους επενδυτές, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και, επιπλέον, να εξετάσετε την δυνατότητα χορήγησης νέας παράτασης, ως προς το χρόνο εκπλήρωσης της υποχρέωσης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής, όπως και το χρονοδιάγραμμα οριστικής υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Για όλα τα ανωτέρω, αλλά και για τη κατά το δυνατόν ελάφρυνση ακόμη ενός μέρους των δυσμενών επιπτώσεων από την έλευση της Πανδημίας που έχει πλήξει πολλές επιχειρήσεις – μέλη μας, παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το να αντιμετωπιστούν οι επιχειρήσεις αυτές με λογική αντίστοιχη των ενεργειών σας του πρώτου “Lockdown”, ώστε να διασφαλιστεί για αυτές επαρκές χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η πραγματοποίηση των επενδύσεων τους και απορροφητικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ».

Τα σχόλια είναι κλειστά.