Ρέθυμνο:Έργα κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων σε οικισμούς

Έργα κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων σε οικισμούς Δήμου Ρεθύμνης για την ασφάλεια πεζών και διερχομένων οδηγών, ξεκινά άμεσα ο Δήμος Ρεθύμνης

Την υλοποίηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην άρση της επικινδυνότητας σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου καθώς και εργασιών περιφράξεων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης, σηματοδότησε η υπογραφή της σύμβαση του έργου «Κατασκευή λιθοδομών στις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ρ.» από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά.
Το συγκεκριμένο έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 298.635,62 €, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ και από πόρους του Δήμου Ρεθύμνης.
Οι προγραμματισμένες εργασίες προβλέπουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από λιθοδομή καθώς και περιφράξεις, σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε. Ρεθύμνου, Δ.Ε. Αρκαδίου, Δ.Ε. Νικ. Φωκά και Δ.Ε. Λαππαίων).
Στόχος του Δήμου είναι να αρθεί η επικινδυνότητα για τους διερχόμενους πεζούς και οδηγούς σε θέσεις του οδικού δικτύου που έχουν εντοπιστεί κι επιλεγεί βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων γραπτών και προφορικών αιτημάτων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων καθώς και από αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ρ.
Λόγω της ειδικής κατασκευής των λιθοδομών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων εργασιών είναι 10 μήνες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.