Ρέθυμνο:Έργα και μελέτες από την Αντιπεριφέρεια για την δημοτική κοινότητα Ρεθύμνου

Για τα έργα & τις μελέτες που εκπονούνται στη Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνου από την Π.Ε. Ρεθύμνης ενημερώθηκαν σήμερα τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, είχαν σήμερα η Πρόεδρος, κα Ελευθερία Μιχάλα και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου με σκοπό την ενημέρωση για τις μελέτες και έργα, που εκπονούνται και εκτελούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης στους οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου.
Μεταξύ άλλων, τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης ενημερώθηκαν από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης, κα Ελένη Ρανουτσάκη, μεταξύ άλλων για την πορεία των ακόλουθων μελετών και έργων :
1. Μελέτες οριοθετήσεων με έργα διευθέτησης στους ποταμούς : Πλατανιά Δήμου Ρεθύμνης, αρχικού προϋπολογισμού: 2.406.343,23 €, Ξεριά-Πηγιανού Δήμου Ρεθύμνης, αρχικού προϋπολογισμού: 1.996.745,64€, Αρκαδιώτη Δήμου Ρεθύμνης», αρχικού προϋπολογισμού: 1.237.536,66 €, Αρσάνιου Δήμου Ρεθύμνης αρχικού προϋπολογισμού: 944.436,52 €
2. Έργο Αποκατάστασης προσβασιμότητας Παλαιάς Εθνικής οδού περιοχής δήμου Ρεθύμνης προϋπολογισμού 1.500.000 €.
3. Κατασκευή Παρακαμπτήριας οδού Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
4. Μελέτη κόμβων στην περιοχή Τρία Μοναστήρια.
5. Καθαρισμός πρανών στο οδικό δίκτυο ΒΟΑΚ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.