Ρέθυμνο: Έργα ύψους 1,8 εκ ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο

Ρέθυμνο: Έργα ύψους 1,8 εκ ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020, ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης, ύψους 1.860.000 Ευρώ καθώς και τη διακήρυξη της δημοπρασίας έργου, που αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στο δρόμο Απόστολοι – Λοχριά – Όρια Νομού Ηρακλείου, Αποδούλου – Μάνδρες, Αγία Φωτεινή – Άγιος Ιωάννης και συνδεόμενοι δρόμοι. Οι εργασίες αποκατάστασης προβλέπουν ασφαλτικά, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή λιθορριπών και τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, διαγραμμίσεις και κατασκευή διαβάσεων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.