Ρέθυμνο:Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας τμήματος «Ρέθυμνο – Αμνάτος» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕΡ

Από τη Διεύθυνση Tεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι αρχίζουν οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο 117ο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 22 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΜΝΑΤΟΣ» που αφορούν την αποκατάσταση της οδού στην επαρχιακή οδό 22 στην περιοχή Αμνάτου (περίπου 400 μέτρα πριν τον οικισμό ερχόμενοι από Ρέθυμνο) με την κατασκευή φρεατοπασσάλων. Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα.
Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τη σήμανση που θα υπάρχει στο σημείο όλο το εικοσιτετράωρο και να είναι προσεκτικοί κατά τη διέλευση τους από την περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.