Ρέθυμνο:Εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών στο οδικό τμήμα «Αγία Γαλήνη-Σπήλι-Ρέθυμνο»

Εργασίες καθαρισμού τάφρων & πρανών στο οδικό τμήμα «Αγία Γαλήνη-Σπήλι-Ρέθυμνο» από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στα πλαίσιο του έργου Αυτεπιστασίας και για λόγους πυροπροστασίας, η Υπηρεσία καθαρίζει τα πρανή και τις τάφρους της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 03, κατά το τμήμα «Αγία Γαλήνη-Σπήλι-Ρέθυμνο».
Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα των αναφερόμενων οδών (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.
Επίσης, να κόψουν με μέριμνά τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους των οδών, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκαθίσταται η λειτουργία των οδών και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί και λόγω αυξημένης κίνησης, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν στην παρούσα επαρχιακή οδό, καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.