Ρέθυμνο:Φωτισμός στον δρόμο προς το Στρατόπεδο

Εκτελούνται εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού από τη διασταύρωση προς Γάλλου έως τη διασταύρωση προς Άγιο Αντώνιο από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι εκτελούνται εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού εντός των ορίων του οικισμού Δήμου Ρεθύμνης από τη διασταύρωση προς Γάλλου έως τη διασταύρωση προς Άγιο Αντώνιο.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 38.969 € .
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ίδιο ως άνω τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού έχει ολοκληρωθεί μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ρ. για την κατασκευή επενδυμένης τάφρου και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί άμεσα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.