Ρέθυμνο : Η Περιφέρεια Κρήτης υποδέχεται τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου TOUREST

Στην πόλη του Ρεθύμνου φιλοξενήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα (9-10 Οκτωβρί-ου 2019) η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου TOUREST στο πλαίσιο του δια-κρατικού προγράμματος Interreg ADRION, όπου συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέ-ρεια Κρήτης.

Το TOUREST (Tourism Water Management For Sustainable Adrion Coastal Areas) έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση της κατανάλωσης νερού στον τομέα του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές.

Το TOUREST αποσκοπεί στην ανάπτυξη/εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων έξυ-πνων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών.
Το έργο επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή όλων των τοπικών φορέων που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, όπως δημοτικές και δημόσιες αρχές υπεύθυνες για θέματα διαχείρισης τουρισμού και υδάτινων πόρων, επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, εταιρείες περιφερειακής ανάπτυξης κτλ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τεχνικής συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου όπου οι εταίροι και οι εκπρό-σωποι των ενδιαφερόμενων φορέων ενημερώθηκαν για τις δράσεις και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, όπως η εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών υδρομέ-τρων τα οποία στέλνουν σήμα σε πραγματικό χρόνο με πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση και την πίεση του νερού, καθώς και για τυχόν παραβίαση των υδρομέ-τρων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου, όπου εφαρμόζονται σύγχρονες και πρότυπες μέθοδοι εξοικονόμησης νερού, όπως γεώτρηση και ακολούθως επεξεργασία αντίστροφης όσμωσης και φιλτράρισμα, αυτόματο νυχτερινό πότισμα με σύστημα εξοικονόμησης νερού, αρδευτικό σύστημα υπεδάφους για μείωση της εξάτμισης καλ . Εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από το Ι.Γ.Μ.Ε και από τον ΟΑΚ Α.Ε.

Το έργο TOUREST υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνης). Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Στερε-άς Ελλάδας ενώ συμμετέχουν επίσης στο σχήμα εταίροι από την Ιταλία, τη Σλοβε-νία και την Κροατία.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ETΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%. Η
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TOUREST:
Ευαγγελία Βροντάκη, συντονίστρια έργου, τηλ: 2831340757, email: evrontaki@crete.gov.gr

Overview


https://www.crete.gov.gr/category/programmata-erga/diaperifereiaka-programmata/interreg/

Τα σχόλια είναι κλειστά.