Ρέθυμνο : Κλειστό από τη Δευτέρα το οδικό τμήμα «Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη» λόγω εργασιών αποκατάστασης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοι-νώνεται ότι από τη Δευτέρα 23-09-2019, λόγω εργασιών που θα γίνονται για την αποκατά-σταση της οδού από Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη, θα παραμείνει κλειστό το συγκεκριμένο τμήμα οδού για διάστημα περίπου ενός μηνός.

Η κυκλοφορία μέχρι την αποκατάσταση θα γίνεται από τη διασταύρωση με νέα ε-παρχιακή οδό Μέλαμπες – Αγία Γαλήνη

Τα σχόλια είναι κλειστά.