Ρέθυμνο: Κουρά ρασοφορίας Παλαιστίνιου μοναχού στη Μονή Χαλέπας

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 4ης Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλέπας Μυλοποτάμου.

Στό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως καί αἰτήματος τοῦ Ἡγουμένου, Παν. Ἀρχιμ. Πορφυρίου Ἀουάντ, καί τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, ὁ Ἐπίσκοπός μας τέλεσε τήν κουρά ρασοφορίας τοῦ δοκίμου τῆς Μονῆς Γεωργίου, καταγομένου ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Παλαιστίνης, δίδοντας σέ αὐτόν τό ὄνομα Ρωμανός.Συγχαίροντας τόν νέο Μοναχό Ρωμανό και εὐχόμενος σέ αὐτόν νά εἶναι ἄξιος καί στερεωμένος στό δόλιχο τῆς μοναχικῆς πολιτείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐγένιος συνέδεσε τό μοναχικό ὄνομα πού ἔλαβε καί μέ τό δεύτερο κλίτος τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Ὅσιος Ρωμανός ὁ Μελωδός εἶναι ὁ περίφημος ποιητής τοῦ Κοντακίου τῶν Χριστουγέννων «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει…».

Στό συναξάριο τοῦ Ὁσίου ἀναφέρεται ὅτι, ἄν καί εἶχε μέτρια θύραθεν παιδεία, κατέστη ὁ μέγιστος ποιητής τῆς Ἐκκλησίας μας, λαμβάνοντας ἀπό τήν Κυρία Θεοτόκο τό χάρισμά του αὐτό σέ μία ἀκολουθία τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, στήν Κωνσταντινούπολη.

Στήν Ἀκολουθία παρέστησαν Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Δημήτριος Κόκκινος καί πολλοί πιστοί.

Τα σχόλια είναι κλειστά.