Ρέθυμνο:Μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών και έργα αποκατάστασης ζημιών

Μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης & έργα αποκατάστασης ζημιών ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης καθώς και έργα αποκατάστασης ζημιών ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης στην τελευταία συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα ακόλουθα:

– Τη διακήρυξη της δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις υποδομών Δημοτικού Σταδίου Ανωγείων», προϋπολογισμού, 100.000 Ευρώ
– Τη διάθεση πίστωσης ύψους 29.916,34 Ευρώ και πρόσκλησης προς τους οικονομικού φορείς για την επιλογή αναδόχου της μελέτης του έργου «Επικαιροποίηση της μελέτης: Παράκαμψη Αξού» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
– Το πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένης δεξαμενής στην Αρχαία Ελεύθερνα Ν. Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 37.960 Ευρώ.

Επιπλέον, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία του κατεπείγοντος για τα ακόλουθα έργα:

– Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο «Δρόμο Πέραμα – Χουμέρι – Άγιος Μάμας – Άγιος Ιωάννης, Χουμέρι – Ε.Ο. και συνδεόμενοι Δρόμοι», προϋπολογισμού 870.000 Ευρώ.
– Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων περιοχών οικισμών Βρύσινα, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ
– Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων περιοχών Αϊμαρκιανού Ποταμού, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ
– Εργασίες εκχιονισμού και αποκαταστάσεων από άλλες φυσικές καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμων Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Ανωγείων, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ

Κατακύρωση στους αναδόχους των μελετών:

– Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατανιά Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 1.179.108,16 Ευρώ
– Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Ξεριά Πηγιανού Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 988.389,10 Ευρώ.
– Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατύ Δήμου Αγίου Βασιλείου, προϋπολογισμού 796.588,61 Ευρώ

Τέλος, εγκρίθηκαν δύο προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων. Η μία αφορά το έργο «Βελτίωση οδοποιίας Περιφέρειας Δήμου Ανωγείων», προϋπολογισμού 22.270,40 Ευρώ και η άλλη το έργο «Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενής Δήμου Ανωγείων», προϋπολογισμού 12.090 Ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.