Ρέθυμνο:Παρουσιάστηκε το ηλεκτρικό λεωφορείο

Χαιρετισμός του Υφυπουργού κ Γιάννη Κεφαλογιάννη

Αγαπητοί εκπρόσωποι αρχών και φορέων,
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί συντοπίτες,
Θα ήθελα να συγχαρώ πραγματικά όλες και όλους όσους συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας.

Καθώς και να ευχαριστήσω, τόσο το Δήμο Ρεθύμνης και τον Δήμαρχο, κ. Γιώργη Μαρινάκη για την πρόσκληση, όσο και όλους εσάς που συνειδητά, με την παρουσία σας σήμερα εδώ, συμβάλλετε στην προώθηση μιας αλλαγής στη γενικότερη φιλοσοφία των μεταφορών.
Η συζήτηση περί βιώσιμης μετακίνησης τα τελευταία χρόνια επανήλθε επιτακτικά, γεγονός που αναμφίβολα συνδέεται και με παγκόσμιες περιβαλλοντικές μεταβολές.

Κάθε επιχειρούμενος σχεδιασμός, υλοποιείται υπό το πρίσμα των νέων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων, με την επιτυχία του να είναι άμεσα συσχετισμένη με το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της εκάστοτε κοινωνίας.
Οι νέες προκλήσεις που τίθενται επιτακτικά, μας επιδεικνύουν, πως ο τομέας των οδικών μεταφορών πρέπει τα επόμενα χρόνια να καταστεί φιλικός προς το περιβάλλον, τις κοινωνίες και τον ίδιο τον άνθρωπο.
Ο περιορισμός της χρήσης και των επιπτώσεων των συμβατικών ΙΧ παραμένει ένας ρεαλιστικός στόχος.
Στόχος που γίνεται ακόμα πιο ρεαλιστικός, όταν υποστηρίζεται από υποδομές και σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεχνολογική έρευνα για καθαρότερες μεταφορές διαρκώς εξελίσσεται, ταυτίζεται όμως, με βαθύτερες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Η ηλεκτροκίνηση ήρθε για να μείνει, είτε πρόκειται για ιδιωτικά οχήματα, είτε στην προκειμένη περίπτωση για δημόσιες συγκοινωνίες.
Ο δρόμος για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας, μέσα από τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών , περνάει μέσα από τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό της βιώσιμης πόλης.

Τάσσομαι με εκείνους που υποστηρίζουν πως οι επιλογές στον τομέα των μεταφορών συνιστούν ηθικές πράξεις.
Συσχετίζοντας τα θετικά αποτελέσματα, αφενός μεν με τις αποφάσεις και τις προωθούμενες πολιτικές, αφετέρου δε με την υιοθέτηση και ενσωμάτωση δομικών στοιχείων μιας γενικότερης φιλοσοφίας μετακίνησης, φιλικής προς το περιβάλλον, από τους ίδιους τους πολίτες.
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα αστικά μας κέντρα προϋποθέτει και αλλαγή νοοτροπίας.
Από το 2002, το έτος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με κορύφωση την, καθιερωμένη πλέον, «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο».

Στόχος, χρόνο με το χρόνο, οι τοπικές κοινωνίες να ενθαρρύνονται να εισάγουν και να προωθούν μέτρα βιώσιμων τρόπων κινητικότητας, παρέχοντας κίνητρα και δυνατότητες στους πολίτες να εισάγουν στην καθημερινότητα τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Επιχειρώντας να περιοριστεί, σταδιακά και ορθολογικά, η χρήση του αυτοκινήτου, διασφαλίζοντας για όλους μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.
Το κεντρικό σύνθημα για φέτος, είναι το «Ας περπατήσουμε όλοι μαζί!» Στοχεύοντας στην ανάδειξη ενεργητικών και φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης, με μηδενικές εκπομπές, ενίσχυση των μέσων μεταφοράς, γρηγορότερη και ασφαλή μετακίνηση, αλλά παράλληλα και ελκυστική προς τον χρήστη.

Σήμερα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι υπαρκτό και με διαρκώς διογκούμενες τάσεις. Ακόμα και εδώ στο Ρέθυμνο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με καθημερινά προβλήματα και θα είμαστε σε στενή συνεργασία, τόσο με το Δήμο, όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να αντιμετωπιστούν.
Οφείλουμε λοιπόν, να μην εθελοτυφλούμε, να το αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε πως η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης μας, της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής μας, περνάει μέσα από τη χρήση των αστικών συγκοινωνιών, τη χρήση του ποδηλάτου και τη πεζή μετακίνηση.
Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποτελεί η επιτάχυνση των διαδικασιών αναφορικά με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ήδη, από τη πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, η αλλαγή φιλοσοφίας αποτελεί τη κινητήριο δύναμη σε κάθε επιχειρούμενη προσπάθεια από τη δική μας μεριά.
Το Υπουργείο σήμερα, υλοποιεί, σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς, μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης, μέσα από οργανωμένη προβολή προωθούμενων μηνυμάτων, δωρεάν αστικές μεταφορές – για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – και δράσεις για να μυηθούν οι πολίτες σε μια διαφορετική φιλοσοφία.
Κεντρικός στόχος, η χάραξη και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης.
Υπό αυτό το πνεύμα, υλοποιούμε σειρά μέτρων και νομοθετικών παρεμβάσεων.
Η προώθηση των ήπιων τρόπων μετακίνησης αποτελεί εξάλλου έναν από τους βασικούς πυλώνες των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ο σχεδιασμός της κινητικότητας στις πόλεις, μέσω των ΣΒΑΚ, είναι πλέον ανθρωποκεντρικός εστιάζοντας στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Ο τίτλος «ΣΒΑΚ», Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, μπορεί να ακούγεται περίπλοκος. Στη πράξη, όμως, αυτό το εργαλείο μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων στις πόλεις, τις κωμοπόλεις, ακόμη και σε μικρότερους οικισμούς.

• Μέσα από το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτηθούν μελέτες για την ανάπτυξη έργων, τα οποία δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ανάπτυξη νέων οδικών υποδομών, αλλά εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων.

• Σήμερα, περίπου 165 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο Ταμείο με σκοπό την εκπόνηση σχετικών μελετών.

• Το δικό μας υπουργείο, Υποδομών και Μεταφορών, μέσα από τις επιτελικές του δομές, μπορεί να καθοδηγήσει τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτή την πορεία.

• Απώτερος σκοπός είναι, στη συνέχεια, οι Δήμοι, έχοντας αποκτήσεις ώριμες μελέτες, να διεκδικήσουν την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω της ΕΕ και να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους.

• Με αυτόν τον τρόπο κάθε δήμος και περιφέρεια μπορεί να αποκτήσει το δικό του μακροπρόθεσμο σχέδιο κινητικότητας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω και της αξιοποίησης νέων και καινοτόμων τεχνολογιών σε συνεργασία εταιρείες startup.

• Ηλεκτροκίνηση, βελτίωση των υποδομών για τα ΑμΕΑ, έξυπνες εφαρμογές στις συγκοινωνίες, πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, είναι έργα που μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από αυτή την οδό.

• Εμείς, γι΄ αυτόν ακριβώς τον σκοπό επιταχύνουμε τις διαδικασίες για τα ΣΒΑΚ, δίνοντας έτσι στους Δήμους και τους δημότες τους, τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον των πόλεών τους.
Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση της ενεργής κινητικότητας, έχει προχωρήσει η διαδικασία ένταξης διατάξεων στον Κ.Ο.Κ. για προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των μετακινήσεων και επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα σε ασφάλεια οχημάτων και πεζών.
Σήμερα, σχεδιάζεται το νέο κυρωτικό πλαίσιο για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για το σύνολο των χρηστών του οδικού δικτύου με ιδιαίτερα αυστηρές διοικητικές κυρώσεις για αντικοινωνικές και επικίνδυνες για την πρόκληση ατυχημάτων συμπεριφορές.
Η προσπάθεια προστασίας των ευπαθών χρηστών του οδικού δικτύου θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Πλαισίου πολιτικών για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 και θα ενισχύσει την υιοθέτηση από περισσότερους πολίτες πιο ενεργών τρόπων μετακίνησης.
Πέραν του θεσμικού πλαισίου για την οδική ασφάλεια, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει προχωρήσει στην έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για μέτρα ήπιας κυκλοφορίας που αποσκοπούν στην αποφυγή ή μείωση των ατυχημάτων, στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος βελτιώνοντας τον γενικό σχεδιασμό της οδού με περισσότερο πράσινο, μεγαλύτερα πεζοδρόμια και αισθητικά αναβαθμισμένο αστικό εξοπλισμό.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια κλπ), και τεχνικών οδηγιών για τον σχεδιασμό Ζωνών Κατοικιών και του ενιαίου κυκλοφοριακού χώρου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος, που οι Ρεθεμνιώτισσες και οι Ρεθεμνιώτες, χρόνο με το χρόνο, αγκαλίζουν όλο και περισσότερο τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Είναι δική μας ευθύνη, να τους ενημερώσουμε και να τους ωθήσουμε να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα όλο και λιγότερο, επιλέγοντας τρόπους μετακίνησης με φιλικό πρόσημο προς το περιβάλλον. Να επιλέξουν την ηλεκτροκίνηση και τις αστικές συγκοινωνίες, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής στη πόλη μας.

Σας ευχαριστώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.