Ρέθυμνο:Ψήφισμα Πρωτομαγιάτικης απεργιακής συγκέντρωσης 2021 από το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 2021

Οι Εργατοϋπάλληλοι, Άνεργοι και Συνταξιούχοι του Ρεθύμνου, που πήραμε μέρος στην ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, σήμερα 4 ΜΑΪΟΥ 2021, εγκρίνουμε τα παρακάτω:

 ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ την κορυφαία ημέρα της Εργατικής Τάξης, μέρα ταξικής αλληλεγγύης, ενότητας και πάλης των εργαζομένων όλου του Κόσμου.
 ΤΙΜΟΥΜΕ τους αγώνες και τις θυσίες όλων των επώνυμων και ανώνυμων συντρόφων μας: του Σικάγο, του Μάη 1936 στη Θεσσαλονίκη, της Καισαριανής, της Εθνικής μας Αντίστασης, της Επτάχρονης Αμερικανοκίνητης δικτατορίας, του Πολυτεχνείου.
 ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ τη θέλησή μας να εντείνουμε τον αγώνα για να μην περάσουν όλες εκείνες οι πολιτικές που θίγουν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματά μας και τις αποφάσεις που περιορίζουν τις Δημοκρατικές και Συνδικαλιστικές ελευθερίες μας.
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την οικονομική πολιτική λιτότητας που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, με πρόσχημα την υγειονομική και οικονομική κρίση, γιατί εντείνει την επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και των συνταξιούχων και συρρικνώνει ακόμη περισσότερο το εργατικό και λαϊκό εισόδημα.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ :
Στις σαρωτικές ανατροπές των εργασιακών σχέσεων και στα δικαιώματα των εργαζομένων που προετοιμάζει η Κυβέρνηση με πρόσχημα την οικονομική και υγειονομική κρίση λόγω COVID-19.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
 Σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία με θωράκιση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης και αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας.
 Κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας.
 Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την απόλυση και ένταξη στην εργατική προστασία των ευέλικτων εργαζόμενων μέσω ψευδο-αυταπασχόλησης.
 Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστηρές κυρώσεις για τις ψευδείς εργοδοτικές καταχωρίσεις.
 Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της πρότασης της ΓΣΕΕ.
 Απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλη την επικράτεια.
 Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας και των (υπ)εργολάβων.
 Καμία κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς την προηγούμενη κατάργηση των απορρυθμιστικών διατάξεων.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:

 Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σωματικής και ψυχικής.
 Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυστηρή τιμωρία των υπεύθυνων για την σεξουαλική και την ηθική παρενόχληση στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές.
 Κανονισμό Εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις με υποχρεωτικό κεφάλαιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 Άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και επαγγελματικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
 Δωρεάν τεστ σε όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες και αυστηρούς ελέγχους στην εργοδοσία.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

 Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό.
 Ενίσχυση της προστασίας της συλλογικής δράσης, της απεργίας και των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων.
 Κατάργηση των περιοριστικών παρεμβάσεων στο συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982 και αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στην Ελλάδα χωρίς εξαιρέσεις.
 Κατάργηση των απορρυθμιστικών παρεμβάσεων στο ν. 1876/1990 και άμεση επανεκκίνηση χωρίς εμπόδια στη διαδικασία επέκτασης των ΣΣΕ.
 Αποκατάσταση της πρόσβασης στη μονομερή Διαιτησία και καμία παρέμβαση στο ρόλο του Ο.ΜΕ.Δ. ως ανεξάρτητου φορέα δωρεάν παροχής ποιοτικών υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ:

 Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας – πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας.
 Άμεση αποκατάσταση για την αντιμετώπιση της πανδημίας των κενών υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και γενικού πληθυσμού και αυστηρά μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

 Αποτελεσματική δημόσια και καθολική κοινωνική πολιτική.
 Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
 Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.
 Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών – έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων και ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά.
 Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας.
 Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων – πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβατικότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
 Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και παροχές.
 Προστασία των συνταξιοδοτικών – κοινωνικοασφαλιστικών παροχών.
 Καμία πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης.
 Απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, με άμεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης, με αξιοποίηση και των εκατοντάδων νέων επιστημόνων που εργάστηκαν μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ.
 Βελτίωση του οργανωτικο-λειτουργικού επιπέδου του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ για την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-συνταξιούχων.
 Σύσταση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

 Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και αξιοποίηση εγχώριου και αλλοδαπού εργατικού δυναμικού που βρίσκεται στη χώρα.
 Κρατική εγγύηση όλων των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
 Αυστηρές κυρώσεις και καμία πρόσβαση σε κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παραβάτες εργοδότες.
 Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων εθνικού πλούτου και θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΖΗΤΑΜΕ :

• Να κινηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την επισκευή και βελτίωση του Β.Ο.Α.Κ., για να σταματήσει επιτέλους η απαράδεκτη κατάσταση των καθημερινών τροχαίων ατυχημάτων από τα οποία θρηνούμε δεκάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο .
• Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της ισόρροπης ανάπτυξης της Κρήτης, την άμεση προώθηση κατασκευής του Νότιου Οδικού Άξονα και όλων των αναγκαίων έργων υποδομής για την ενδοχώρα του Νησιού.
• Αύξηση των κονδυλίων από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα του Νησιού.
• Επίσπευση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την επίλυση του Ενεργειακού προβλήματος.
• Προώθηση δράσεων και ενεργειών ενίσχυσης της σταθερής και πλήρους Απασχόλησης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
• Ενίσχυση του Αγροτικού Τομέα, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
• Την ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισμού, την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου, την ανάδειξη των Ιστορικών Μνημείων και την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
• Να δοθούν οι αναγκαίες λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα των Μεταφορών με τις αναγκαίες παρεμβάσεις και βελτιώσεις των υποδομών ( Αεροδρόμια, Λιμάνια, Μαρίνες, Οδικό Δίκτυο κλπ.).

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΖΗΤΑΜΕ :

• Στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε. Ρεθύμνου με το αναγκαίο προσωπικό και εφοδιασμό με τεχνικό εξοπλισμό, όσο και του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Χανίων, μέχρι να ιδρυθεί και να λειτουργήσει Τεχνική και Υγειονομική Επιθεώρηση στο Νομό μας.
• Την πλήρη δραστηριοποίηση και την ένταση των ελέγχων για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
• ΄Άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου με Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό.
• Επέκταση των Σχεδίων Πόλης και Οικισμών, κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής.
• Την καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά.
• Άμεση και οριστική επίλυση του θέματος των Δασικών Χαρτών.

ΚΑΛΟΥΜΕ :
Τους Εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα Συνδικάτα τους, να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για την επίλυση των αιτημάτων μας και να διαμορφώσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας Κοινωνίας Δίκαιης, Δημοκρατικής και Ειρηνικής, μιας Κοινωνίας με ευαισθησία και ανθρώπινο πρόσωπο.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ :
Την Διοίκηση του Κέντρου, να κοινοποιήσει το ψήφισμά μας στην Κυβέρνηση, τα Κόμματα, τους Βουλευτές του Νομού, τις Τοπικές Αρχές και τα Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.