Ρέθυμνο:Ψήφισμα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τον θάνατο του Δημήτρη Αρχοντάκη

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης, ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ, πληροφορούμενη το θάνατο του τέως Δημάρχου Ρεθύμνης και πρώην Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης,
Αρχοντάκη Δημητρίου
συγκάλεσε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΡ, το οποίο και αφού έλαβε υπόψη του ότι:
• Ο εκλιπών υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης μετά την αλλαγή του προγενέστερου νομικού καθεστώτος υπό το οποίο λειτουργούσε,
• Υπήρξε επικεφαλής του από το 2003 έως και το 2006, με πνεύμα εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμού και προετοιμάζοντας σημαντικές αλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια και έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα της περιοχής ως το κέντρο της επισκεψιμότητας της πόλης,
• Πάντα και ανεξαρτήτως των ζητημάτων που επρόκειτο να διευθετηθούν, αντιμετώπιζε τους πολίτες και συνεργάτες του με προσήνεια, ευγένεια, πυγμή, με γνήσιο πολιτικό ήθος.
• Πρωτοστάτησε σε πολλά μεγάλα έργα του Ρεθύμνου, κάνοντάς το ώστε αυτό να εξελιχθεί σε ποιότητα και ανάπτυξη.
• Έως τελευταίας στιγμής, αποτέλεσε αρωγό και σύμβουλο του ΔΛΤΡ προς όφελος των πολιτών του Ρεθύμνου.

Απεφάσισε:
• Να μεταφέρει τα θερμά συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
• Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.
• Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης και στον τοπικό τύπο.

Ρέθυμνο 5/5/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΛΤΡ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΡ

Τα σχόλια είναι κλειστά.