Ρέθυμνο : Στη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου SCHOOLHOODS στη Φιλανδία συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος ο Δημος Ρεθύμνης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SCHOOLHOODS του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT IV, στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, πραγματοποιήθηκε διακρατική συνάντηση στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας στις 5-6 Ιουνίου.
Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στη διαδικασία σχεδιασμού και στην ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών με την παρουσίαση μέτρων σχετικά με την προώθηση ενεργών τρόπων μετακίνησης των μαθητών. (Measures and piloting)
Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν το όραμα, οι στόχοι και μέτρα από όλες τις πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο SCHOOLDHOODS.
Επίσης έγινε παρουσίαση για την παιχνιδοποίηση (gamification) και το παιχνίδι ως εργαλεία για την τοπική ομάδα εργασίας, την προώθηση της συνεργασίας με τα σχολεία και την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου. Παράλληλα παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλής επικοινωνιακής πολιτικής με την χρήση παγκόσμιων και τοπικών εκδηλώσεων.
Ο Δήμος Ρεθύμνης ως επικεφαλής εταίρος, παρουσίασε την έως τώρα πορεία υλοποίησης του έργου και περιέγραψε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για την σωστή διαχείριση του έργου. Επίσης έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του επικοινωνιακού πλάνου του έργου.
Τον Δήμο Ρεθύμνης εκπροσώπησαν ο κύριος Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης, σύμβουλος Δημάρχου, ως συντονιστής του έργου (Project Coordinator)) και η κυρία Γεωργία Μαυράκη ως συντονίστρια της τοπικής ομάδας URBACT (ULG Coordinator).

Το Δίκτυο SCHOOLDHOODS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT IV. Στο δίκτυο συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:
• Δήμος Ρεθύμνης (Επικεφαλής Εταίρος), Ελλάδα
• Μητροπολιτικός Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Μπρασόβ (Εταίρος), Ρουμανία
• Πόλη του Ζαντάρ (Εταίρος), Κροατία
• Δήμος Σκαβίνα (Εταίρος), Πολωνία
• Πόλη του Τούρκου (Εταίρος), Φινλανδία
• Πόλη του Μπρνο (Εταίρος), Τσεχία
• Πάρμα (Εταίρος), Ιταλία

Το Δίκτυο SCHOOLHOODS στοχεύει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μετακίνησης από και προς τα σχολεία, καθώς και του δημόσιου χώρου γύρω από τις σχολικές εγκαταστάσεις, με την δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης των μαθητών.

Για να μαθαίνετε την πρόοδο των εργασιών, τις πρακτικές και τα επόμενα βήματα του Δικτύου SCHOOLHOODS μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Δικτύου στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://urbact.eu/networks/schoolhoods.

Τα σχόλια είναι κλειστά.