Ρέθυμνο | Σύμβαση του Δήμου Ανωγείων για τη δημιουργία καινοτόμου υποδομής στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης της περιοχής

Μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΙΤΕ – ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ EΠΕ» υπεγράφη δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ποσού 218.909 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων».

Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από την Περιφέρεια Κρήτης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη, είναι η «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», που αφορά στη δημιουργία μίας καινοτόμου υποδομής στον χώρο του Κέντρου Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει το τοπικό μουσικό ιδίωμα, τις προσωπικότητες της κρητικής τέχνης και μέσω αυτών την ευρύτερη περιοχή, ιστορία και παράδοση. Μέσω της αφηγηματικής προσέγγισης η φύση, το περιβάλλον και ο τόπος συνδέονται με τους ανθρώπους, τα έθιμα και τα αποτυπώματά τους, συνθέτοντας μία μοναδική εμπειρία. Η εμπειρία αυτή θα διαχέεται μέσω της διαδικτυακής πύλης σε όλον τον κόσμο».

Η υποδομή στο Κέντρο σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή πύλη φιλοδοξούν όπως επισημαίνει ο κ. Κεφαλογιάννης, να παρέχουν μία συνολική λύση προβολής στον τομέα της μουσικής παράδοσης, ο οποίος δεν έχει ακόμα τύχει της κατάλληλης προσοχής σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Το έργο «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» θα υλοποιηθεί σε τρεις διακριτές φάσεις:

ΦΑΣΗ Α: Συλλογή – παραγωγή – τεκμηρίωση περιεχομένου.
ΦΑΣΗ Β: Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού, παραμετροποίηση, ειδικές κατασκευές.
ΦΑΣΗ Γ: Προμήθεια εξοπλισμού».
Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους 12 μήνες, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν παροχής υποστήριξης, για δύο έτη από την παραλαβή του έργου ενώ η τεχνική υποστήριξη προσφέρεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα σχόλια είναι κλειστά.