Ρέθυμνο:Συνεχίζεται ως 10 Απριλίου η διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό 25 Πάνορμο – Πέραμα λόγω εργασιών από την Π.Ε. Ρεθύμνης

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ-ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ» θα συνεχιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό 25 Πάνορμο – Πέραμα και συγκεκριμένα από το σημείο 0+400,00 μ. από τη διασταύρωση για Πάνορμο της εισόδου από τον Β.Ο.Α.Κ., έως το σημείο 0+780,00 μ. προς Πέραμα, έως Τετάρτη 10-04-2024. Οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους από Πάνορμο προς Πέραμα και από Πέραμα προς Πάνορμο στο σημείο αυτό παραπλήσιο τμήμα του παλαιού επαρχιακού δρόμου που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την διέλευση οχημάτων.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις αναφερόμενες οδηγίες. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 43/2024 (Πρακτικό Νο 7/27-02-2024, ΑΔΑ : 67ΥΥ7ΛΚ-ΞΗΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.