Ρέθυμνο:Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης , οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι , την 09η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 το μεσημέρι, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη αποφάσεων για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα .
2. Παραχώρηση δημοτικών χώρων.
3. Συζήτηση για προγραμματισμό εκδήλωσης .

Τα σχόλια είναι κλειστά.