Ρέθυμνο:Συνεργασία Δικηγορικού Συλλόγου και Κέντρου Συμβουλευτικής για τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας

Συνεργασία Δικηγορικού Συλλόγου και Κέντρου Συμβουλευτικής Δήμου Ρεθύμνης για τη δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας και νομικής εκπροσώπησης γυναικών – θυμάτων βίας στα αστικά δικαστήρια

Ο Δήμος Ρεθύμνης, η Κοινωνική του Υπηρεσία και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων Βίας ενημερώνουν τις/τους συμπολίτισσες/ες για μια σημαντική κοινωνική υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν στις γυναίκες – θύματα οποιασδήποτε μορφής έμφυλης βίας, οι οποίες απευθύνονται και υποστηρίζονται από το Κέντρο Συμβουλευτικής.

Πρόκειται για την παροχή νομικής βοήθειας (legal aid) και νομικής εκπροσώπησης γυναικών – θυμάτων βίας στα αστικά δικαστήρια, η οποία κατοχυρώνεται μέσα από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που επεγράφη προσφάτως μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών φορέων για την Ισότητα των Φύλων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης

Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας παρέχεται η δυνατότητα σε γυναίκες του Δήμου Ρεθύμνης, να απευθύνονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, για να τους παρασχεθούν νομικές υπηρεσίες και υποστήριξη.

Η παροχή νομικών υπηρεσιών συνίσταται σε νομική εκπροσώπηση των γυναικών στα αστικά δικαστήρια, στα ποινικά δικαστήρια για θέματα βίας, κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές, καθώς και στη συναινετική λύση του γάμου.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συνυπέγραψαν η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία της ΓΓΔΟΠΙΦ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Ενδεικτική της αμεσότητας και της συνέπειας του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου σε επίπεδο ταχείας ωρίμανσης των διαδικασιών εφαρμογής των όρων του Πρωτοκόλλου, είναι η κατάρτιση ενός κατάλογου Δικηγόρων Υπηρεσίας, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε στα μέλη του. Κατ’αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η ισομερής και κυκλική κατανομή υποθέσεων στους συμβεβλημένους δικηγόρους, ώστε να μην σημειώνονται καθυστερήσεις, λόγω φόρτου εργασίας, στο έργο της υπεράσπισης των γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ρ., το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων Βίας και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με Πρόεδρο την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Αννα Ελευθεριάδου- Γκίκα εκφράζουν τη βαθιά τους ικανοποίηση γι’ αυτή την εξέλιξη που αποτελεί μια σημαντική τομή στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, στη νομική προστασία καθώς και στη δικαίωση των θυμάτων της, κι ευχαριστούν θερμά τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου για την ουσιαστική συνδρομή του στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Για πληρέστερη ενημέρωση και σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δ. Ρεθύμνης στο τηλ: 2831056607.

Τα σχόλια είναι κλειστά.