Ρέθυμνο:Συνεργασία Δημάρχου και υπηρεσιακών φορέων με τον εκπρόσωπο μελετητών του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου

Η μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, αποτέλεσε το αντικείμενο συνεργασίας του Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη και των αρμόδιων για το θέμα θεσμικών φορέων με τον εκπρόσωπο της σύμπραξης των μελετητικών εταιρειών, στις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκπόνησή της, κ. Ιωάννη Κίζη / Αρχιτέκτονα.

Στη διάρκεια των διαδοχικών ενημερωτικών συναντήσεων του κ. Κίζη με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Α. Μαλά και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ρ , την Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου κ. Αν. Τσιγκουνάκη και τους εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ρεθύμνου, ανταλλάχθηκαν απόψεις κι επισημάνθηκαν κρίσιμα σημεία της προς εκπόνηση μελέτης που αφορά ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ρεθύμνου: την κατασκευή και λειτουργία ενός σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου που να καλύπτει τις ανάγκες έκθεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων από την εντατική αρχαιολογική έρευνα στο Νομό Ρεθύμνης της τελευταίας 20ετίας (Μοναστηράκι, Αποδούλου, Αργυρούπολη, Υστερομινωϊκό Νεκροταφείο Αρμένων κ.α.). Ενός Μουσείου, αντάξιου του αρχαιολογικού πλούτου και της πολιτιστικής παρακαταθήκης του Ρεθύμνου, το οποίο αποτελεί διαχρονικό και επίμονο αίτημα όλων των κατοίκων του.
Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της σύμπραξης των μελετητικών εταιρειών επισκέφθηκε το χώρο όπου προβλέπεται η ανέγερση του νέου Μουσείου.
Επισημαίνεται ότι η Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου”, προεκτιμώμενης αμοιβής 3.091.410,82 €, χρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης” . Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, το νέο Μουσείου θα έχει συνολικό εμβαδό περίπου 6.000 m2 και θα περιλαμβάνει: Εκθεσιακούς χώρους, χώρους εκπαίδευσης και Αμφιθέατρο, χώρους εξυπηρέτησης κοινού, εργαστήρια συντήρησης, γραφεία διοίκησης, αποθήκες ενώ προβλέπεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται να γίνει σε περίπου ένα μήνα, αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης εκτιμάται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Τα σχόλια είναι κλειστά.