Ρέθυμνο:Συνεργασία Νέα Αντίληψη με εκπαίδευση

Ουσιαστική συνεργασία με τους εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ν. Ρεθύμνου, είχε ο Επικεφαλής της «Νέας Αντίληψης» & Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου που διεξάγει με φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Στη διάρκεια της επίσκεψης του στην Πρωτοβάθμια, ο Διευθυντής κ. Λάμπρος Καρβούνης αφού έκανε μια αναλυτική αναφορά της κατάστασης στην Α’θμια Εκπαίδευση, εκδήλωσε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των εκπαιδευτικών δομών, επεσήμανε την καλή συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης και το Τμήμα Παιδείας του και εξήρε την άμεση απόκριση και αποτελεσματικότητα τους σε κάθε εύλογο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Επιπλέον, ενημέρωσε για τις ελλείπουσες θέσεις στα Τμήματα Ένταξης και αναπληρωτών δασκάλων, εκφράζοντας την ελπίδα κάλυψης των κενών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως επισημάνθηκε σε σύνολο 1650 θέσεων εκπαιδευτικών σε όλο το Νομό Ρεθύμνου, οι 600 προβλέπεται να καλυφθούν από αναπληρωτές. Εξ αυτών οι 245 θέσεις αφορούν ειδικότητα Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί μόνον οι 113 θέσεις. Καταβάλλεται πάντως ιδιαίτερη προσπάθεια από την Πρωτοβάθμια και τους Διευθυντές των Σχολείων με κατάλληλους χειρισμούς καταφέρνουν ν’ αντεπεξέρχονται στις ανάγκες, όχι στο βαθμό που θα ήθελαν αλλά πάντως ικανοποιητικά.
Από πλευράς Νέας Αντίληψης τονίστηκε ότι προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι καθώς και η ποιότητα της Παιδείας τους, σε δομές και εγκαταστάσεις που ν’ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης. Άποψη που επιβεβαιώνεται στην πράξη, από το πλήθος και την ποιότητα των νέων σχολικών κτιρίων που παραδόθηκαν στην τοπική κοινωνία, τη συστηματική συντήρηση κι ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών με τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και όσα θα υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, λόγω απουσίας του Διευθυντή με αφορμή τα δυσάρεστα γεγονότα σε σχολείο της Κοξαρέ, δόθηκε η ευκαιρία στον Επικεφαλής και Μέλη της Νέας Αντίληψης να συνομιλήσουν με εργαζόμενους για θέματα που αφορούν την ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους αθλητικούς χώρους και γενικότερα της λειτουργίας της πόλης. Ο διάλογος ήταν γόνιμος και εξελίχθηκε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.