Ρέθυμνο:Την στατική αποκατάσταση του Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Την Προγραμματική Σύμβαση για τη στατική αποκατάσταση του Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων, μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη και του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκου Σκουλά.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και ηλεκτρομηχανολογικών πρόσθετων αναγκαίων εργασιών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των παρεμβάσεων στο Σταυράκειο Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων και είναι συνολικού Προϋπολογισμού 1.674.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Το έργο προβλέπει την στατική ενίσχυση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων και τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης φθορών μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε την περιοχή εξαιτίας του οποίου τα κτίρια του σχολικού συγκροτήματος κρίθηκαν ακατάλληλα για την στέγαση των μαθητών. Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν την κατασκευή νέας θεμελίωσης, ενίσχυση εξώστη, κατασκευή μανδύα σε υποστυλώματα, σε λιθόκτιστο τοίχο και σε δοκούς καθώς και όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.