Ρέθυμνο : Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερατικού Συνδέσμου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Φεβρουαρίου 2020 με τριετή θητεία. Αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία τα πέντε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Σηφάκης.
Αντιπρόεδρος Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σωπασουδάκης.
Γραμματέας Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μυστράκης.
Ταμίας Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ζωλοτάκης.
Μέλος Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Παπαδάκης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος
Θεόδωρος Σηφάκης

Ο Γραμματέας
Πρωτοπρεσβύτερος
Μιχαήλ Μυστράκης

Τα σχόλια είναι κλειστά.