Ρέθυμνο : Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου γνωστοποιεί ότι διαθέτει πλήρη επάρκεια του εξοπλισμού

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου σας γνωστοποιεί ότι διαθέτει πλήρη επάρκεια του εξοπλισμού που απαιτείται προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του Νοσοκομείου.

Επισημαίνεται επίσης ότι οποιαδήποτε ευγενική δωρεά, πολίτη ή φορέα, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τη Διοίκηση, με δεδομένη τη λειτουργικότητα της.

Κρίνουμε σημαντικότερο δε, αυτή την ώρα, να υπενθυμίσουμε στους πολίτες πως για τη δική τους ασφάλεια είναι ωφέλιμο να μην προσέρχονται στους χώρους του Νοσοκομείου, εάν δε συντρέχει σημαντικός λόγος υγείας τους

Τα σχόλια είναι κλειστά.