Ρέθυμνο:Ξεκινούν οι εργασίες βιοκλιματικής ανάπλασης των κεντρικών συνδετηρίων οδών Χατζηδάκη , Πρεβελάκη και Π. Σιγανού

Εργασίες βιοκλιματικής ανάπλασης ξεκινούν από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 στις οδούς Πρεβελάκη, K. Πάρεν Σιγανού και Χατζηδάκη που βρίσκονται στο αστικό κέντρο του Ρεθύμνου. Για τις ανάγκες ομαλής εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών και για την αποφυγή ατυχήματος, θα χρειαστεί να διακοπεί η κυκλοφορία στις συγκεκριμένες οδούς για τις επόμενες δύο εβδομάδες και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.
Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο με γενικό τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.235.000€ και χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014 – 2020» (Άξονας Προτεραιότητας: « «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»).

Παρακαλούμε τους συμπολίτες κι επισκέπτες οδηγοί καθώς και των περιοίκων της περιοχής, να σεβαστούν τις ειδικές σημάνσεις και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, πρωτίστως για την ασφάλεια τους αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.