Σε σύσκεψη τα θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης

Σε σύσκεψη τα θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Τα θέματα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας…

Τα θέματα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, που έχουν στοχοθετηθεί στο σχεδιασμό της και προχωρούν, εξετάστηκαν στην τακτική συνεδρίαση της ομάδας διοίκησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της Περιφέρειας υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Κώτσογλου, του Εκτελεστικού Γραμματέα Νίκου Ραπτάκη, της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας, Χρύσας Ελευθερίου, αλλά και την συνδρομή της Ομάδας Πληροφορικής, της Π.Ε. Ηρακλείου.

Ενδεικτικά θέματα της συνεδρίασης η ιστοσελίδα της Περιφέρειας και η καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη, οι ολοκλήρωση των ψηφιακών υπογραφών και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, θέματα Ασφαλείας στο Διαδίκτυο και Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), θέματα ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας, ζητήματα προμηθειών, εξοπλισμού, καθώς και του Paperless Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο και αναμένεται να υλοποιηθεί, στο επόμενο διάστημα.

Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα, για τους Στόχους που έχει θέσει μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, συχνά ευρύτερη με την παρουσία και άλλων εμπειρογνωμόνων, αλλά και στελεχών Πληροφορικής από την υπόλοιπη Κρήτη και τις Π.Ε. ενώ σημαντικό είναι το γεγονός, ότι, οι Ομάδες Πληροφορικής συμμετέχουν σε αυτές τις συναντήσεις, όχι μόνον με τους μόνιμους υπαλλήλους ή και τα στελέχη τους, αλλά και με τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν προσληφθεί με το πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας και πλέον, συμμετέχουν ισότιμα στα Projects, της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κώτσογλου, είναι εξαιρετικά σημαντικό, για την Περιφέρεια Κρήτης, εκτός από την υψηλή τεχνολογική σκοπιά, να έχει και μια αντίστοιχα σημαντική διοικητική ικανότητα, να αξιοποιεί διοικητικά, επιχειρησιακά και κοινωνικά τα στελέχη που λαμβάνει από τις ευέλικτες μορφές εργασίας που κατά διαστήματα υιοθετεί η Πολιτεία και η Κεντρική Διοίκηση, ώστε και τα στελέχη αυτά να αποδειχθούν χρήσιμα για τους τομείς ενασχόλησής τους στο μέλλον, εν προκειμένω της Πληροφορικής, αλλά και από την άλλη, η ίδια η Περιφέρεια να αποδειχθεί χρήσιμη στο να παρέχει σημαντική προϋπηρεσία-εμπειρία σε αυτά τα στελέχη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.