Στ. Βουρβαχάκης: Μη ρεαλιστικό και χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνου και για το έτος 2023

Στ. Βουρβαχάκης: Μη ρεαλιστικό και χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνου και για το έτος 2023

Το Τεχνικό Πρόγραμμα μιας δημοτικής αρχής πρέπει να αποτυπώνει το όραμα της για τον δήμο και εμείς όραμα δεν βλέπουμε.

Και σε αυτό ,όπως και στα προηγούμενα, επαναλαμβάνονται έργα προηγούμενων ετών τα οποία δεν εκτελούνται.

Σε ένα Πρόγραμμα 56,2 εκατομμυρίων ευρώ τα περισσότερα έργα είναι συνεχιζόμενα και μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του αφορά νέα έργα. Νέα έργα είναι μόλις τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ,ποσοστό μόλις 4,98% στο σύνολο.

Το ποσοστό υλοποίησης του, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι χαμηλό, αφού κάθε χρόνο εγγράφονται κωδικοί χωρίς όμως να πραγματοποιούνται τα έργα την επόμενη χρονιά.

Ειδικότερα το ποσοστό υλοποίησης των Τεχνικών Προγραμμάτων του Δήμου Ρεθύμνου κατά τα προηγούμενα χρόνια είναι :

1)Για το έτος 2014 55%
2)Για το έτος 2015 58%
3)Για το έτος 2016 29%
4)Για το έτος 2017 14%
5)Για το έτος 2018 27%
6)Για το έτος 2019 23%
7)Για το έτος 2020 16%
8)Για το έτος 2021 10% και
9)Για το έτος 2022 μέχρι τις 30/6/2022 είναι μόλις 5%.

Συμπερασματικά ,το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των έργων που απεικονίζονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί και θα μεταφερθεί στο επόμενο, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Είναι θετικό που η δημοτική αρχή επιδιώκει να εντάσσει αναγκαία έργα και προμήθειες σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το Φιλόδημος – Αντώνης Τρίτσης, ΕΣΠΑ κτλ, το πρόβλημα όμως είναι ότι συνήθως αυτά δεν υλοποιούνται! Διότι τι σημαίνει «προγραμματική σύμβαση»?

Το ξεκίνημα μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει διάφορα στάδια, καθόλου εγγυημένα. Επομένως, σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά για προθέσεις, αφού τα περισσότερα έργα από αυτά που ψηφίζονται, εν γνώσει όλων, δεν θα γίνουν. Μόνο τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Δήμου μπορούν με ασφάλεια να υλοποιηθούν. Όμως στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2023 το ποσό που προέρχεται από πόρους του Δήμου είναι μόλις 10,5 εκατομμύρια ευρώ . Ο Δήμος λοιπόν περιορίζει τις δαπάνες του και όταν μιλάμε για ΕΡΓΑ στον Δήμο Ρεθύμνου αναφερόμαστε κυρίως σε έργα της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπλέον στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2023 υπάρχει και έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διεκδίκησης. Απουσιάζει ένας συνολικός σχεδιασμός με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά, αλλά “σκόρπια” έργα που δεν συνδέονται μεταξύ τους για να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν βλέπουμε στήριξη στις δομές πρόνοιας κοινωνικής πολιτικής και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Επίσης, δεν δίνεται η απαραίτητη βαρύτητα σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων, πχ αναβάθμιση παιδικών χαρών , κατασκευή έργων οδοποιίας , πρόβλεψη για χώρους και κτίρια για πολιτιστικά κέντρα, αντιπλημμυρική προστασία του δήμου, κατασκευή αντιπυρικών και αντισεισμικών έργων κτλ.

Η δημοτική αρχή δεν έχει καταθέσει ένα συνολικό σχέδιο για τα τεχνικά έργα που θα κάνει στο Δήμο Ρεθύμνου κατά την διάρκεια της θητείας της, έτσι ώστε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023 να αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδιασμού. Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά την ζωή μας στο δήμο. Αντίθετα περιορίζεται στα υπάρχοντα συρρικνωμένα κονδύλια και «φιλοδοξεί» να φέρει σε πέρας μερικά «μερεμέτια» και λίγα νέα έργα σε πολύ βασικές υποδομές που έχει ανάγκη η πόλη μας.

Για μια ακόμα φορά η «εισήγηση» για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνου του 2023, που μας έστειλε η δημοτική αρχή δεν είναι πραγματική εισήγηση. Είναι απλά ένας πίνακας με τίτλους έργων, το εκτιμώμενο κόστος των έργων και την πηγή χρηματοδότησής τους. Δεν υπάρχει η ημερομηνία δημοπράτησης των έργων, η ημερομηνία σύμβασης και το ποσό της σύμβασης. Ακόμα δεν αναφέρεται στην εισήγηση σε πιο στάδιο είναι το έργο.

Εν κατακλείδι,το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνου για το έτος 2023 δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών μας και τελικά είναι ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο, χωρίς όραμα για την τοπική κοινωνία ,με χαμηλό ποσοστό υλοποίησης. Για άλλη μια χρονιά θα μείνουν ανικανοποίητες μεγάλες ανάγκες των δημοτών σε έργα βελτίωσης της καθημερινότητας ,Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζω το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2023.

Βουρβαχάκης Σταύρος
Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου
Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Τα σχόλια είναι κλειστά.