Στη Βουλή η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό – Πότε οι εργαζόμενοι θα δουν τις αυξήσεις

Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη 15η Μαρτίου 2024

Στη Βουλή η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό – Πότε οι εργαζόμενοι θα δουν τις αυξήσεις

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με τον χρονικό ορίζοντα για την εφαρμογή της να είναι η 1η Απριλίου 2024.

Με βάση την προτεινόμενη διάταξη η διαδικασία θα περιλαμβάνει τα εξής βήματα: Θα προηγηθεί η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης έως την 5η Φεβρουαρίου 2024.

Θα ακολουθήσει η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της το αργότερο έως τη 19η Φεβρουαρίου 2024, ενώ έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024 θα πρέπει να έχει γίνει η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η νέα αύξηση να φανεί στη μισθοδοσία των εργαζομένων από τον ερχόμενο Απρίλιο

Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη 15η Μαρτίου 2024. Ακολούθως θα κατατεθεί η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, το αργότερο έως την 22α Μαρτίου 2024.

Όπως όλαα δείχνουν, στόχος της κυβέρνησης είναι η νέα αύξηση να φανεί στη μισθοδοσία των εργαζομένων από τον ερχόμενο Απρίλιο. μήνα που ταυτίζεται και με την ένραξη της τουριστικής σεζόν και το άνοιγμα θέσεων εργασίας για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου.

Προτεινόμενη διάταξη για νέο κατώτατο μισθό την 1.4.2024
Στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222), το άρθρο 134Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 134Α

Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2024

Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του άρθρου 134 κατά το έτος 2024, οι προθεσμίες της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 6 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνει χώρα έως την 5η Φεβρουαρίου 2024.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως τη 19η Φεβρουαρίου 2024.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. βγ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 26η Φεβρουαρίου 2024.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βδ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4, το αργότερο έως τη 15η Μαρτίου 2024.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α) της παρ. 6, υποβάλλεται το αργότερο έως την 22α Μαρτίου 2024.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 6.»

Η νέα αύξηση
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η νέα αύξηση θα είναι της τάξεως του 5% έως 6%, έτσι ώστε στο ποσοστό αυτό να ενσωματωθεί ο τρέχον πληθωρισμός αλλά και ένα μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας.

Ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται να κυμανθεί από τα 820 έως τα 830 ευρώ, οπότε θα απομένουν 120 έως 130 ευρώ – επιπλέον – έως το 2027 για να επιτευχθεί στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Σύμφωνα με τους κυβερνητικού υπολογισμούς θα χρειαστούν τέσσερις ετήσιες αυξήσεις του κατώτατου μισθού – έως το 2027 – της τάξεως των 40 – 45 ευρώ περίπου, αρχής γενομένης από το 2024, ώστε να επιτευχθεί ο προεκλογικός στόχος.

Η δέσμευση προβλέπει την διαμόρφωση του κατώτατου από τα 780 ευρώ στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ από τα 1.176,5 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι τριετίες
Στο μεταξύ σημαντική ώθηση στους μισθούς αναμένεται να δώσει το «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1.1.2024, καθώς εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται – σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών – να προκύψουν αυξήσεις της τάξεως του 10%, πέραν της αύξηση που θα δοθεί στον κατώτατο μισθό.

Πηγή: ΟΤ

Τα σχόλια είναι κλειστά.