Στις 10 Ιουλίου η έκτακτη γενική συνέλευση της Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου

Πρόσκληση Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (άρθρα 20,21,22,23,26& 27) με απόφαση του Δ.Σ. στις 03-06-2019, καλούνται τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ.Ρ. σε ετήσια ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τη ΤΕΤΑΡΤΗ 10-07-2019 και ώρα 18.00 στα γραφεία της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Καποδιστρίου 10), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Διορισμός (3) γραμματέων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του
καταστατικού.
2) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
3) Συζήτηση για αντιμετώπιση βίας στα γήπεδα.
4) Συζήτηση προτάσεων σωματείων-μελών μας
5) Εισδοχή μέλους ΓΕΡΑΚΙΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΦΩΚΑ
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 19.00.
Τα σωματεία θα εκπροσωπηθούν στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με ένα Τακτικό και ένα
Αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που σας αποστέλλομε, η οποία αφού
συμπληρωθεί να σταλεί στην Ε.Π.Σ.Ρ. μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-07-2019 και ώρα 13.00 .
Τυχόν προτάσεις των σωματείων θα πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ρ. μέχρι την ΤΡΙΤΗ 25-06-2019 και ώρα 13.00.

Τα σχόλια είναι κλειστά.