Στις Βρυξέλλες , ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑΝ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα Τρίτη, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης, με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε., προκειμένου να λάβει μέρος στην 147η Σύνοδο της Ολομέλειας της, που πραγματοποιείται στις 1 και 2 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τη διήμερη Σύνοδο θα απασχολήσουν θέματα όπως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.
Η εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων στην Ε.Ε. που θα επιδιωχθεί με δέσμη ειδικών μέτρων από τις κυβερνήσεις αλλά και από τη πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην Σύνοδο θα γίνει επίσης συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας όπως έχει οριστεί το 2022 και θα τεθούν για επεξεργασία συγκεκριμένες προτάσεις για τον καθορισμό πανευρωπαϊκών δράσεων.
Ενδιαφέρον θα έχουν ακόμη:
• Η συζήτηση για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για τη διασφάλιση μιας λειτουργικής και ανθεκτικής δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα.
• Η επεξεργασία ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου με βάση όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
• Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης.
• Το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία, θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ελληνική πλευρά, κ.α.

Τα σχόλια είναι κλειστά.