Συγκροτείται σε σώμα η Διοίκηση της ΠΕΔ Κρήτης

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης θα συνεδριάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Κρήτης με μοναδικό ΘΕΜΑ την :

Α) Εκλογή Προέδρου,

Β) Αντιπροέδρου,

Γ) Γραμματέα και

Δ) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

Επίσης, στις 14:00 μ.μ. θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, για συγκρότηση σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.