Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στο Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Tech4Disabilities: Συμπεριληπτικός σχεδιασμός μέσω της 3D εκτύπωσης”

To διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Tech4Disabilities: Συμπεριληπτικός σχεδιασμός μέσω της 3D εκτύπωσης” στοχεύει στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία, με έμφαση στα νέα άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές, συνοδούς και εκπαιδευτικούς τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Mataroa και το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC TIE Lab), με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων, την ΕΛΕΠΑΠ-Παράρτημα Χανίων και τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger.
Μέσω της χρήσης της τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης, το πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει τις τεχνολογικές τάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στα άτομα με αναπηρία, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση των τρισδιάστατων εκτυπωτών και να δώσει έμφαση στη δημιουργία βοηθητικών αντικειμένων που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, προσφέροντας προσαρμοσμένες λύσεις που αυξάνουν την ανεξαρτησία τους.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών τους, και των φροντιστών στην αναζήτηση, προσαρμογή και εκτύπωση βοηθητικών αντικειμένων, τον εξοπλισμό δημόσιων και μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων με μηχανήματα και αναλώσιμα 3D εκτύπωσης, και τη διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης μετά το τέλος του προγράμματος.
Οι συμμετέχοντες/ουσες, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες της 3D εκτύπωσης, να μάθουν πώς να προσαρμόζουν και να δημιουργούν βοηθητικά αντικείμενα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη νέων λύσεων για τις ανάγκες τους. Η ενεργή συμμετοχή και η ανταλλαγή ιδεών θα ενισχύσουν τη δυνατότητα προσαρμογής της τεχνολογίας στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Αθήνα και τα Χανιά και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 24 ωρών, οι οποίες θα μοιραστούν σε 3 Σαββατοκύριακα.
Στα Χανιά έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα 30-31 Μαρτίου, 13-14 Απριλίου, και 20-21 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, και στην Αθήνα τα Σαββατοκύριακα 25-26 Μαΐου, 01-02 Ιουνίου, και 15-16 Ιουνίου σε εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων.
Για τους/τις ενδιαφερόμενους,-ες που βρίσκονται στα Χανιά, οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/PAHujTURFSBrDmDb6
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Περισσότερες πληροφορίες στο mataroa.org/tech4disabilities και info<στο>mataroa.org

Το Ματαρόα, www.mataroa.org, είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Καλαμάτα. Στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής κουλτούρας και της εκπαιδευτικής ταυτότητας της ελληνικής περιφέρειας, με έμφαση στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Από το 2015, έχει σχεδιάσει και έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων, με έμφαση σε προγράμματα τεχνολογικής εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν την νέα γενιά και εστιάζουν στην ενδυνάμωση της παρουσίας των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας. Έχει αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, το Google.org και το φημισμένο πολυτεχνείο των ΗΠΑ Carnegie Mellon, ενώ έχει μεγάλο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνουν Δήμους, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και την Κοινωνία των Πολιτών.

To Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC TIE Lab), www.tielabtuc.com, είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό εργαστήριο στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η διεπιστημονική του ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στην εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχικού σχεδιασμού, στη βάση της βιωματικής προσέγγισης, με στόχο την εκπαίδευση ατόμων με ή χωρίς προγενέστερη κατάρτιση, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αντιλήψεις γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: τεχνολογία, σχεδιαστική σκέψη (design thinking) και κατασκευή (making).

Τα σχόλια είναι κλειστά.