Συνεχίζεται το εργο Ανάδειξης του υστερομινωικού νεκροταφείου Αρμένων

υνεχίζεται το εργο «Ανάδειξη Υστερομινωικού ΙΙΙ Νεκροταφείου Αρμένων Ρεθύμνου – Α΄ Φάση», ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» το οποίο εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου δι’ αυτεπιστασίας.

Στόχος των εργασιών συντήρησης είναι να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης των 232 τάφων και να περιοριστούν οι παράγοντες φθοράς τους, λαμβάνοντας υπόψη την θέση των τάφων εντός δάσους των βελανιδιών και της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας του χώρου, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής υπόστασης του μνημείου.

Τα υλικά και οι εργασίες συντήρησης επιλέχθηκαν μετά από βιβλιογραφική έρευνα και πειραματισμό, καθώς και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως αυτές καταγράφτηκαν από τους εγκατεστημένους θερμοϋδρογράφους εντός επιλεγμένων τάφων. Οι θάλαμοι των τάφων παρουσιάζουν ομοιότητες με περιπτώσεις σπηλαίων, και για το λόγο αυτό λάβαμε υπόψη την σχετική βιβλιογραφία και αντίστοιχες επιλογές υλικών και εφαρμογών συντήρησης, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Καλλιόπη Κουζέλη, η οποία είχε συντάξει την μελέτη συντήρησης.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι συμβατά με το ασβεστολιθικό υλικό και φιλικά προς το περιβάλλον. Η εμπόδιση εισχώρησης ασβών στο εσωτερικό των θαλάμων, οι οποίοι ευθύνονταν για διάνοιξη οπών σε τοιχώματα τάφων, επιτυγχάνεται με χρήση συσκευών υπερήχων.

Ενδεικτικά παρουσιάζεται στις φωτογραφίες η συντήρηση του Τάφου 159, η οποία αποτέλεσε πρόκληση για την ομάδα συντήρησης, λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών και της έντονης ανάπτυξης βιολογικών επικαθήσεων μέσα στον τάφο. Για την διασφάλιση της υγείας δόθηκε βαρύτητα στον εξοπλισμό προστασίας των συντηρητών.


rethemnosnews.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.