Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης δια ζώσης Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης δια ζώσης, την Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:30, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Δ1α/ΓΠ. οικ. 51684/20-08-2021 (ΦΕΚ Β’ 3899/21-08-2021) ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».

Η είσοδος στη δια ζώσης συνεδρίαση επιτρέπεται αυστηρά μόνο στα μέλη του ΠΣ που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Α1 Ψηφίσματα

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :
Β1 Παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Ο Κόμβος στην είσοδο του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Κλειστού Κολυμβητηρίου».
Β2 κ.κ. Μανούσακα Ιωάννη (Βλαντάς), Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου, Κοπάση Ελευθέριου, Κουκλινού Ανδρέα, Αρχοντάκη Γεωργίου με θέμα: «Διάνοιξη αγροτικών δρόμων εκτάκτων αναγκών και σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών»
Β3 κ. Πιαγκαλάκη Γεωργίου με θέμα: «Αποκατάσταση και συνολική επαναλειτουργία του Κολυμβητηρίου Χανίων»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγητής ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ)

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την τοποθέτηση του διαχωριστικού στηθαίου και τις λοιπές εργασίες στον άξονα της αρτηρίας, στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
-(εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για αποκλεισμό της Επ. οδού Ηρακλείου – Βιάννου από τον κόμβο Αγίου Σώζοντα (ΧΘ 13+000) έως κόμβο Πεζών (ΧΘ 20+100) για την κατασκευή εργασιών ασφαλτόστρωσης στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «Ψηφιακός ιστορικός Πλοηγός της νεότερης ιστορίας της Κρήτης (1821 – 1913)», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών και για την Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ.
– (εισηγητής ο κ Φασουλάκης Κωσταντίνος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στους τομείς Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού).

4 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 12/15-06-2021 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
– (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

Τα σχόλια είναι κλειστά.