Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17.55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση των τελικών προτάσεων του Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης» (απόφαση 98/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου (απόφαση 1102/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα (4) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 1103/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων και Δαπανών του Τμήματος Ταμείου (απόφαση 1104/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Ανάκληση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 1041/2022 και αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου (απόφαση 1105/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Τροποποίηση των Α.Δ.Σ. 252/2019 και 68/2020 ως προς το σκέλος του Τοπογραφικού Διαγράμματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο από 12 Απρ 2019 Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΘΑ και του Δήμου Ηρακλείου με αντικείμενο την παραχώρηση προς το Δήμο Ηρακλείου έκτασης εντός των ορίων του Στρατοπέδου Μπετεινάκη προοριζόμενη για την ανέγερση Σχολικών κτιρίων».
7. Ονοματοθεσία οδών του Δήμου Ηρακλείου.
8. 1) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 2)Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δήμου Ηρακλείου.
9. Σταθεροποίηση μισθωμάτων για το έτος 2023.
10. Διενέργεια παζαριού εκδόσεων Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.